úterý 29. listopadu 2011

Algona's marathon man: Dialysis patient completes Seattle race - Auburn Reporter

Dobře dialyzovaný pacient může uběhnout i maraton. Dvacetišestiletý Peter Phan, 10 let léčený hemodialýzou to dokázal v čase 5 hodin 41 minut 25 vteřin. 

Algona's marathon man: Dialysis patient completes Seattle race - Auburn Reporter

pondělí 7. listopadu 2011

Lepší nutrice při delší dialýze

Další malá studie, která opět prokazuje přínos delší a nebo častější dialýzy.
Po změně z běžné hemodialýzy 3x týdně na denní noční domácí dialýzy došlo ke zvýšení příjmu bílkovin, měřeno jak deníkem dietního příjmu, tak výpočtem normalizovaného bílkovinného poměru (nPCR). Došlo rovněž k vzestupu příjmu fosforu, ale hladina fosforu v séru se nezměnila, přestože pacienti užívali zanedbatelné množství vazačů fosforu během léčby noční dialýzou.

A Difference Between Day and Night: Protein Intake Improves After the Transition From Conventional to Frequent Nocturnal Home Hemodialysis

pátek 4. listopadu 2011

Kombinace simvastatinu s ezetimibem

FDA schválila kombinaci statin+ezetimib k léčbě pacientů v predialýze, nikoliv na dialýze. Podrobnosti o složitém a nejednohlasném hlasování v článku na serveru theheart. Publikace výsledků byla netrpělivě očekávaná. Výsledky sice účinnost léčby v určitém směru potvrzují - asi 17% snížení velkých aterosklerotických příhod a asi 15% snížení
FDA votes on Vytorin in CKD | theheart.org
Další linky: Výsledky Sharp studie