pátek 20. dubna 2012

Intermittent high-volume predilution on-line haemofiltration versus standard intermittent haemodialysis in critically ill patients with acute kidney injury: a prospective randomized study

Dialyzační léčba intermitentní vysokoobjemovou on-line hemodiafiltrací u kriticky nemocných pacientů s akutním selháním ledvin nesnižuje mortalitu, nezlepšuje obnovu funkce ledvin a nesnižuje potřebu dialyzační podpory ve srovnání se standardní intermitentní hemodialýzou

Intermittent high-volume predilution on-line haemofiltration versus standard intermittent haemodialysis in critically ill patients with acute kidney injury: a prospective randomized study

Elderly dialysis patients: analysis of factors affecting long-term survival in 4-year prospective observation

Nejvýznamnějším faktorem přežívání starších pacientů na dialýze je adekvátní kontrola objemu  extracelulární  vody. Zbytková funkce ledvin je ochranným faktorem pro přežívání starších nemocných na dialýze. 

Elderly dialysis patients: analysis of factors affecting long-term survival in 4-year prospective observation

středa 11. dubna 2012

Intoxication by star fruit (Averrhoa carambola) in 32 uraemic patients: treatment and outcome

Malajská hvězda neboli karambolka či "star fruit" je pro dialyzované pacienty nebezpečným ovocem  Nebezpečné ovoce pro dialyzované pacienty hrozí rozvojem nechutenství, zvracení, křečemi a může vyvrcholit úmrtím nemocného. Jedinou léčbou je intenzivní dialýza.
Nejlepší prevencí je vyhýbat se ovoci, ale je nutno dávat pozor i na výrobky z něj vyrobné.Intoxication by star fruit (Averrhoa carambola) in 32 uraemic patients: treatment and outcome
Averrhoa_carambola - článek na wikipedii
Omáčka vyrobená z karamboly

More Intake of Chocolate May Yield Lower Body Mass Index

Dobrá zpráva - vyšší příjem čokolády je spojen s nižší váhou. :-)

More Intake of Chocolate May Yield Lower Body Mass Index