středa 19. prosince 2012

Zemřít doma

Jedním z nejčastěji opakovaných přání dlouhodobě nemocných pacientů je zemřít doma, v kruhu rodiny. Přesto více než milion Američanů umírá každým rokem v nemocnicích. Splnit si toto přání rozhodla bývalá zdravotní sestra Gayla Caliva. Místo zahájení dialýzy, dodržování diety a řadě dalších omezení dala přednost "konzervativní" léčbě, pobytu doma mezi blízkými.
Jev, který běžně nevídáme, přesto se zdá, že téma úmrtí stále starší a chronicky více nemocné populace nebude možno donekonečna přehlížet a bude nutno otevřít diskusi na toto téma. Odmítnutí prodloužení života za každou cenu vyžaduje od pacienta mít jasný hodnotový systém a vyžaduje absolutní podporu nejbližší rodiny a okolí.Stejně tak vyžaduje pochopení a respektování přání ze strany lékařů a zdravotnického personálu.

Link: Cost of Dying: One nurse's end-of-life choice was surprisingly simple — and liberating - Oroville Mercury Register

Video: http://bcove.me/onmmxrjm

pátek 7. prosince 2012

Počty dialýz v ČR v roce 2011


V chronickém programu bylo v hemodialyzačních střediscích léčeno 6 862 pacientů, z toho 92 % hemodialýzou a 8 % peritoneální dialýzou.

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno 98 hemodialyzačních středisek s celkem 1 232
dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 222 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti
předchozímu roku o 4,8 % na 820,5 tisíc, z čehož 53 % tvořily hemodialýzy a 47 % hemodiafiltrace.
V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 12 059 pacientů.

Tato data pocházejí z dat Aktuálních informací 48/2012 ÚZIS z 3.10.12:
www.uzis.cz/system/files/48_12.pdf

Roste počet akutních selhání ledvin

Roste počet akutních selhání ledvin.
Každoročně přibývá ve Spojených státech počet akutních selhání ledvin - 10 %, za posledních 10 let jejich počet narostl 2x. Tvrdí to autoři retrospektivní studie z Kalifornské univerzity v San Francisku.
Přičinou těchto akutních selhání jsou závažné infekce, traumata, komplikace operací a vedlejší účinky léků. Narostl jak počet výskytu akutního selhání ledvin z 222 na 533 případů na milion obyvytel, stejně tak se zdvojnásobil počet počet zemřelých z 18000 v roce 2000 na 39000 V ROCE 2009

Dle Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z 3.10. byla v akutním programu hemodialýza provedena u 5 197 pacientů, což představuje 500 osob na milion obyvatel.


Zdroj:
článek EurekAlert: Severe acute kidney injuries rise rapidly nationwide
ÚZIS: Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky