úterý 26. března 2013

Konec CIN

Studie ukazující minimální rozdíl ve výskytu akutního selhání ledvin u pacinetů, procházející rentgenovým vyšetřením s podáním nebo bez podání kontrastní látky. Jak píše autor v komentáři, ačkoliv výskyt kontrastem indukované nefropatie se zdá být menší, než se dříve předpokládalo, je zde stále značné rizko akutního selhání ledvin po těchto vyšetřeních nezávisle na použití kontrastu.

GKA Online Academy | The end of CIN?

úterý 12. března 2013

Sůl a autoimunitní onemocnění

Vyšší příjem soli v dietě nejen je spojen s vyšším výskytem hypertenze, ale nově studie prokazují vyšší riziko vzniku autoimunitních onemocnění. Vlivem nadbytku soli mohou obranné reakce proti infekce změnit směr svého působení a navedou imunitní systém na tkáně vlastního těla. Výsledkem mohou být cukrovka 1. typu, revmatoidní artritida nebo roztroušená skleróza.

Genetika rovněž zvyšuje riziko takových onemocnění, ale okolní svět má značný význam. Jedna z vedoucích teorií vzniku roztroušené sklerózy je vliv virové infekce, ale kouření a nedostatek vitaminu D zvyšují pravděpodobnost onemocnění. Nyní výzkumníci věří, že mají první důkaz, že množství soli v naší dietě má rovněž vliv.

Výsledky studií jsou předčasné a jejich dopad do kliniky zatím nejasný. Nicméně je zřejmé, že dieta s omezením soli většině lidí neškodí. Bohužel nelze z těchto výsledky vyvozovat, že by omezení soli mělo jakýkoliv vliv na průběh onemocnění u lidí.


zdroj: BBC News - Salt linked to immune rebellion in study