čtvrtek 16. ledna 2014

A Busy Doctor’s Right Hand, Ever Ready to Type - NYTimes.com

Vývoj po sprirále? Po nástupu do práce jsme na interním oddělení měli k dispozici písařku, která kompletovala propuštěcí zprávy, které ťukala na elektronickém psacím stroji. Dalším vývojovým mezistupněm bylo použití diktafonu s kazetou, na níž jsme na službách diktovali diagnozy a závěry propouštěcích zpráv, aby pak písařka se sluchátky na uších přepisovala naše diktáty. S nástupem počítačů diktafony byly zapomenuty a zprávy se tvořily průběžně, svou část vyplňovali lékaři, zbývající písařky. Bohužel ani sofistikované elektronické systémy nesnížily potřebu vkládání dat, naopak jsou stále hladové po dalších a dalších datech. V USA to řeší písařem - asistentem stojícím vedle lékaře a průběžně zapisující jeho činnost.

A Busy Doctor’s Right Hand, Ever Ready to Type - NYTimes.com

pátek 10. ledna 2014

Hospitalizace pro selhání ledvin rostou nejrychleji

Selhání ledvin je nejrychleji rostoucí příčinou hospitalizace. V posledních 15 letech se zvýšila podle studie.  Hospitalizace z důvodu selhání ledvin narostly o 346 procent z 98 000 v roce 1997 na 498 000 v roce 2011 podle výzkumu Agentury pro výzkum zdravotní péč a kvality (AHRQ)