úterý 15. dubna 2014

Nearly 10 Percent of U.S. Adults Now Have Diabetes: Study

 Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let cukrovka ve Spojených státech ať diagnostikovaná nebo nediagnostikovaná postihovala 5,5 procenta populace. V roce 2010 toto číslo stouplo na 9,3 procenta. To znamená, že 21 milionů dospělých má potvrzenou cukrovku v roce 2010.

Studie mimo jiné prokazuje úzké sepětí nárůstu výskytu cukrovky s nárůstem obezity.

Přestože dnes přesně víme, jak výrazně omezit výskyt cukrovky, zavedení těchto opatření na úrovni celé populace jsou  neuvěřitelnou výzvou.

link:  Nearly 10 Percent of U.S. Adults Now Have Diabetes: Study

středa 9. dubna 2014

Meta Study Confirms Homeopathy Doesn't Work | I Fucking Love Science

Velká australská studie dokazuje to, co se dá očekávat posouzením selským rozumem: Homeopatie nefunguje.

Meta Study Confirms Homeopathy Doesn't Work | I Fucking Zobrazit blogLove Science