středa 4. listopadu 2015

Measured and not estimated glomerular filtration rate should be used to assess renal function in heart transplant recipients

 Měřená, nikoliv odhadovaná funkce by měla být používána k určení funkce ledivn u pacientů s transplantovaným srdcem, dokazují švédští autoři.

Dodejme, že totéž platí nejen pro tuto skupinu pacientů. Platí pro řadu kardiaků, pro obézní, nebo naopak podvyživené pacienty, imobilní z velkou ztrátou svaloviny, diabetiky. Spoléhat jen na ohadovanou funkci ledvin v nefrologické ambulanci je chybou.

Link: 

Measured and not estimated glomerular filtration rate should be used to assess renal function in heart transplant recipients

úterý 3. listopadu 2015

DOQI - aktualizace nebo regrese amerických doporučení k hemodialýze

 Když se poprvé objevila doporučení NKF - Národní nadace pro onemocnění ledvin v USA, tzv DOQI, znamenalo to pro kvalitu poskytované péče výrazný posun vpřed. KDOQI se stala vzorem pro další podobná doporučení evropské, světové nebo národních nefrologických společností.

Aktualizace hemodialyzačních doporučení v roce 2015 jsou krokem zpět.
Tvrdit v roce 2015, že minimální délka dialýzy by měla být 3,5 hodiny, že hemodiafiltrace je rovnocenná hemodialýze na málopropustné membráně, že dávka Kt/V vyjádřená jako single pool Kt/V stačí 1,2  jsou velkým zklamáním.
Doporučení zahájit dialýzu na základě dojmu, že pacient má uremické příznaky a nezvládá převodnění bez nutnosti ověřovat funkci ledvin je  přímo zvrácená. Toto doporučení je důsledkem zrušení poctivého sběru moči za 24 hodin pacientem před ambulantní kontrolou, náhradou měření funkce ledvin pomocí klearensových metod odhadem funkce na základě hladiny kreatininu. Odhadovaná funkce ledvin na základě výpočtu z hladiny kreatininu výborně funguje u zdravé populace, ale je naprosto nespolehlivá u většiny polymorbidních pacientů s pokročilým selháváním ledvin.
Jedno velké  zklamání.

Link: https://www.kidney.org/professionals/guidelines/hemodialysis2015

úterý 27. října 2015

Too much, too late: Doctors should cut back on some medicines in seniors, studies suggest | EurekAlert! Science News

Někdy méně může znamenat více. Lékaři vědí, kdy léky nasadit, ale již méně často zvažují,kdy naopak léky ubrat nebo vysadit.

U některých starších pacientů se zdá, že snaha o příliš důslednou kontrolu krevního tlaku nebo curku může přinést více škody než užitku.

Link:

Too much, too late: Doctors should cut back on some medicines in seniors, studies suggest | EurekAlert! Science News

pondělí 26. října 2015

Dialysis at home possible for kidney patients with new machine - BBC News

Narůstající počet dialyzovaných pacientů vede k přeplnění stávajících dialyzačních kapacit. To je jeden z důvodů, proč dostat hemodialyzační léčbu k pacientům domů. Kromě zvládnutí napichování, obsluhy přístroje a celé procedury je domácí hemodialýza spojena i prostorovým problémem. Současné technologie jsou perfektně přizpůsobeny obsluze zdravotnickým personálem, ale v obývacím pokoji zabírají příliš mnoho místa a pro obsluhu pacietem během dialýzy jsou špatně dostupné.

Přístroje bez uvedení značky v reportáži BBC se poprvé zkoušejí ve Velké Británii.Link: 

Dialysis at home possible for kidney patients with new machine - BBC News

Podle obrázků by se mohlo jednat o tento přístroj:

http://www.quantafs.com/

čtvrtek 22. října 2015

Složení bakterií v zažívacím traktu má vliv na průběh chronického selhání ledvin

Podávání lactobacilů krysám uměle vyvolaným selháním ledvin mělo ochranný vliv oprotí přítomnosti bakteroidů v zažívacím traktu.

Link: 

Gut Lactobacillus protects against the progression of renal damage by modulating the gut environment in rats

Hemodiafiltrace snižuje mortalitu dialyzovaných pacientů

 Podle autorů studie on-line hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných nemocných. Tento efekt platí pro všechny důležité klinické podskupiny pacientů a je nejvíce patrný u těch, kteří dostávají vyšší substituční objem, vztažený na normalizovaný tělesný povrch.

Online hemdiafiltrace snižuje riziko úmrtnosti všech příčín o 14% a kardiovaskulární mortalitu dokonce o 23%. Největší efekt na přežívání měli ti pacienti, kteří měli nejvyšší substituční objem (>23 l/1,73 m2 tělesného povrchu na jednu proceduru)

 

Link: Haemodiafiltration and mortality in end-stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials

úterý 20. října 2015

Mitochondrie jako zdroj SIRS

 DNA mitochondrií uvolněná do krevního oběhu při poškození orgánů jako spouštěč SIRS u kriticky nemocných pacientů.

Link: An immune system 'mistake' resulting from the evolutionary process could be the cause of organ failure in intensive care patients -- ScienceDaily

Určitá bílkovina v krvi může být časným ukazatelem chronického selhání ledvin

Zvýšená hladina srdečního troponinu T (cTnT) v krvi může být časným indikátorem chronického selhání ledvin a přesně určuje ty pacienty, kteří potřebují intervenci nezávisle na rase. Link: Specific Protein in Blood Can be Early Predictor of End-Stag [...] | Mayo Clinic News Network

Warfarin a hemodialýzaOtázka indikace warfarinu u pacientů s fibrilací síní v konečném stadiu selhání ledvin není stále jednoznačně zodpovězena. Zdá se, že rizika vyplývající z antikoagulační léčby a rizika embolizace při fibrilaci síní mohou být u této populace odlíšná.V říjnovém vydání AJKD, Shen et al report
autoři publikují výsledky retrospektivní analýzy klinických výsledků u dialyzovaných pacientů léčených warfarinemZatímco mezinárodní doporučení radí použití antikoagulace u většiny pacientů s fibrilací síní, data pro konečné selhání ledvin scházejí. Experti KDIGO nedoporučují rutinní antikoagulační léčbu fibrilace síní pro primární ani sekundární prevenci cévních příhod.Výsledkem analýzy je sice mírná redukce rizika ischemické mozkové cévní příhody, ale současně  vyšší riziko hemorhagické mozkové cévní příhody a krvácení do zažívacího traktu. Tato studie sice neodpovídá na otázku indikace antikoagulace jednoznačně, ale zdůrazňuje důležitost budoucího výzkumu k lepšímu porozumění jak léčit fibrilaci síní u dialyzovaných pacientů

Link: Warfarin and Hemodialysis | AJKD Blog

čtvrtek 15. října 2015

Long-Term Effects of Frequent In–Center Hemodialysis

12-ti měsíční častá dialýza v dialyzačním centru významně redukovala dlouhodobou mortalitu. Výsledky studie naznačují, že častá - 6xtýdně - dialýza může být prospěšná u vybraných pacientů s chronickým selháním ledvin. Link: Long-Term Effects of Frequent In–Center Hemodialysis

úterý 22. září 2015

Lab-grown kidneys work in animals - BBC News

Vypěstovat nové ledviny se snaží a na zvířecích modelech zkouší v Japonskulink: Lab-grown kidneys work in animals - BBC News

pondělí 29. června 2015

Delivering Drugs to the Right Place | The UCSB Current

Nový koncept jak dostat léky zastavující nebo zpomalující růst cyst u nemocných s polycystickými ledvinami. Myšlenkový konstrukt určitě zajímavý, ale konkrétní léčebné postupy zatím v nedohlednu. Delivering Drugs to the Right Place | The UCSB Current

pondělí 22. června 2015

FBI — Health Care Fraud Takedown

Více než 240 osob, zahrnující lékaře, sestry a další zdravotnické profesionály, bylo tento týden zadrženo pro obvinění z účasti na zpronevěře více než 712 milionů dolarů. 

FBI — Health Care Fraud Takedown

pátek 12. června 2015

Renal Fellow Network: EVOLVEing past Cinacalcet

Význam některých léku bývá preceňován. Většinou se jedná o ty dražší léky.Renal Fellow Network: EVOLVEing past Cinacalcet

neděle 24. května 2015

pondělí 13. dubna 2015

Vysoký příjem tekutin snižuje riziko ledvinových kamenů

Zvýšit příjem tekutin tak, aby výdej moči dosahovat nejméně 2-2,5l/den, vede k 60% poklesu rizika nových kamenů.

High Fluid Intake Lowers Kidney Stone Risk - Renal and Urology News

Exercise Cuts Diabetic Neuropathy Pain Perception - Renal and Urology News

Pohybová aktivita může snížit vnímání bolesti diabetické neuropatie, přestože bolest sama zůstává stejná.Exercise Cuts Diabetic Neuropathy Pain Perception - Renal and Urology News

sobota 28. února 2015

Dabigatran, rivaroxaban contraindicated in AF patients on dialysis

Léky užíváné při fibrilaci síní u běžné populace - dabigatran, rivaroxaban, jsou u pacientů s těžkým selháním ledvin a léčených dilaýzou kontraindikovány. Přesto je část pacientů těmito léky léčena. Analýza prokazuje vyšší výskyt krvácení a mortality na krvácení oproti warfarinu. Tyto léky by se na dialýze neměly používat.Dabigatran, rivaroxaban contraindicated in AF patients on dialysis

pátek 20. února 2015

Nitrožilní železo: nepoškozujeme pacienty?

Dr Jeffrey S. Berns, vedoucí editor Medscape Nephrology se zamýšlí nad výsledky rozsáhlé observační studie nad riziky nitrožilního podávání železa. Závěrem svého zamyšlení doporučuje dlouhodobě nepodávat dávky nitrožilního železa vyšší než 200mg/ měsíc a určitě ne  vyšší než 300 mg/měsíc. Zváště u pacientů s Hemoglobinem 100 a vyšším. 

Tyto závěry jsou zcela ve shodě s pozorováním našich dialyzačních středisek. Nitrožilní podávání železa zlepšuje kontrolu anemie a stav nemocného, ale jen zřídka jsou nutné trvale vysoké dávky. IV Iron: Are We Harming Dialysis Patients?

Pentoxifylline: Nové použití starého léku

Starý lék potvrzuje svou účinnost v nové studii. Pacineti s diabetickkou nefropatií, kteří byli léčeni pentoxyphyllinem 2x600mg měli během 2 let menší pokles renální funkce než kontrolní skupinaPentoxifylline: New Use for Old Drug

středa 21. ledna 2015

Allopurinol může zponalit pokles funkce ledvin

Užívání alopurinolu (Milurit, Purinol) u pacientů se sníženou funkcí ledvin může vést ke zpomalení rychlosti poklesu funkce ledvin a snížení kardiovaskulárního rizika.

link: May Slow Kidney Disease Progression - Renal and Urology News