sobota 28. února 2015

Dabigatran, rivaroxaban contraindicated in AF patients on dialysis

Léky užíváné při fibrilaci síní u běžné populace - dabigatran, rivaroxaban, jsou u pacientů s těžkým selháním ledvin a léčených dilaýzou kontraindikovány. Přesto je část pacientů těmito léky léčena. Analýza prokazuje vyšší výskyt krvácení a mortality na krvácení oproti warfarinu. Tyto léky by se na dialýze neměly používat.Dabigatran, rivaroxaban contraindicated in AF patients on dialysis

pátek 20. února 2015

Nitrožilní železo: nepoškozujeme pacienty?

Dr Jeffrey S. Berns, vedoucí editor Medscape Nephrology se zamýšlí nad výsledky rozsáhlé observační studie nad riziky nitrožilního podávání železa. Závěrem svého zamyšlení doporučuje dlouhodobě nepodávat dávky nitrožilního železa vyšší než 200mg/ měsíc a určitě ne  vyšší než 300 mg/měsíc. Zváště u pacientů s Hemoglobinem 100 a vyšším. 

Tyto závěry jsou zcela ve shodě s pozorováním našich dialyzačních středisek. Nitrožilní podávání železa zlepšuje kontrolu anemie a stav nemocného, ale jen zřídka jsou nutné trvale vysoké dávky. IV Iron: Are We Harming Dialysis Patients?

Pentoxifylline: Nové použití starého léku

Starý lék potvrzuje svou účinnost v nové studii. Pacineti s diabetickkou nefropatií, kteří byli léčeni pentoxyphyllinem 2x600mg měli během 2 let menší pokles renální funkce než kontrolní skupinaPentoxifylline: New Use for Old Drug