úterý 27. října 2015

Too much, too late: Doctors should cut back on some medicines in seniors, studies suggest | EurekAlert! Science News

Někdy méně může znamenat více. Lékaři vědí, kdy léky nasadit, ale již méně často zvažují,kdy naopak léky ubrat nebo vysadit.

U některých starších pacientů se zdá, že snaha o příliš důslednou kontrolu krevního tlaku nebo curku může přinést více škody než užitku.

Link:

Too much, too late: Doctors should cut back on some medicines in seniors, studies suggest | EurekAlert! Science News

pondělí 26. října 2015

Dialysis at home possible for kidney patients with new machine - BBC News

Narůstající počet dialyzovaných pacientů vede k přeplnění stávajících dialyzačních kapacit. To je jeden z důvodů, proč dostat hemodialyzační léčbu k pacientům domů. Kromě zvládnutí napichování, obsluhy přístroje a celé procedury je domácí hemodialýza spojena i prostorovým problémem. Současné technologie jsou perfektně přizpůsobeny obsluze zdravotnickým personálem, ale v obývacím pokoji zabírají příliš mnoho místa a pro obsluhu pacietem během dialýzy jsou špatně dostupné.

Přístroje bez uvedení značky v reportáži BBC se poprvé zkoušejí ve Velké Británii.Link: 

Dialysis at home possible for kidney patients with new machine - BBC News

Podle obrázků by se mohlo jednat o tento přístroj:

http://www.quantafs.com/

čtvrtek 22. října 2015

Složení bakterií v zažívacím traktu má vliv na průběh chronického selhání ledvin

Podávání lactobacilů krysám uměle vyvolaným selháním ledvin mělo ochranný vliv oprotí přítomnosti bakteroidů v zažívacím traktu.

Link: 

Gut Lactobacillus protects against the progression of renal damage by modulating the gut environment in rats

Hemodiafiltrace snižuje mortalitu dialyzovaných pacientů

 Podle autorů studie on-line hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných nemocných. Tento efekt platí pro všechny důležité klinické podskupiny pacientů a je nejvíce patrný u těch, kteří dostávají vyšší substituční objem, vztažený na normalizovaný tělesný povrch.

Online hemdiafiltrace snižuje riziko úmrtnosti všech příčín o 14% a kardiovaskulární mortalitu dokonce o 23%. Největší efekt na přežívání měli ti pacienti, kteří měli nejvyšší substituční objem (>23 l/1,73 m2 tělesného povrchu na jednu proceduru)

 

Link: Haemodiafiltration and mortality in end-stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials

úterý 20. října 2015

Mitochondrie jako zdroj SIRS

 DNA mitochondrií uvolněná do krevního oběhu při poškození orgánů jako spouštěč SIRS u kriticky nemocných pacientů.

Link: An immune system 'mistake' resulting from the evolutionary process could be the cause of organ failure in intensive care patients -- ScienceDaily

Určitá bílkovina v krvi může být časným ukazatelem chronického selhání ledvin

Zvýšená hladina srdečního troponinu T (cTnT) v krvi může být časným indikátorem chronického selhání ledvin a přesně určuje ty pacienty, kteří potřebují intervenci nezávisle na rase. Link: Specific Protein in Blood Can be Early Predictor of End-Stag [...] | Mayo Clinic News Network

Warfarin a hemodialýzaOtázka indikace warfarinu u pacientů s fibrilací síní v konečném stadiu selhání ledvin není stále jednoznačně zodpovězena. Zdá se, že rizika vyplývající z antikoagulační léčby a rizika embolizace při fibrilaci síní mohou být u této populace odlíšná.V říjnovém vydání AJKD, Shen et al report
autoři publikují výsledky retrospektivní analýzy klinických výsledků u dialyzovaných pacientů léčených warfarinemZatímco mezinárodní doporučení radí použití antikoagulace u většiny pacientů s fibrilací síní, data pro konečné selhání ledvin scházejí. Experti KDIGO nedoporučují rutinní antikoagulační léčbu fibrilace síní pro primární ani sekundární prevenci cévních příhod.Výsledkem analýzy je sice mírná redukce rizika ischemické mozkové cévní příhody, ale současně  vyšší riziko hemorhagické mozkové cévní příhody a krvácení do zažívacího traktu. Tato studie sice neodpovídá na otázku indikace antikoagulace jednoznačně, ale zdůrazňuje důležitost budoucího výzkumu k lepšímu porozumění jak léčit fibrilaci síní u dialyzovaných pacientů

Link: Warfarin and Hemodialysis | AJKD Blog

čtvrtek 15. října 2015

Long-Term Effects of Frequent In–Center Hemodialysis

12-ti měsíční častá dialýza v dialyzačním centru významně redukovala dlouhodobou mortalitu. Výsledky studie naznačují, že častá - 6xtýdně - dialýza může být prospěšná u vybraných pacientů s chronickým selháním ledvin. Link: Long-Term Effects of Frequent In–Center Hemodialysis