pátek 10. listopadu 2017

Review Highlights Nutritional Management of CKD

Doporučení dietních opatření u pacientů s oenmocněním ledvin.

Závěrečné doporučení na sběr moči a kontorlu nutričního stavu pacientů dle odpadu močoviny, soli, draslíku a kreatininu v moči pravidelně provádíme. Review Highlights Nutritional Management of CKD

pondělí 23. října 2017

A Further Guide to Self-cannulation with the Rope Ladder technique: Single-handed Needling

Domácí hemodialýza? Asi nejdůležitější částí je zvládnutí kanylace arteriovenozní fistule. Návodný článek, jak na to.

1. 45 stupňů

2. utrhnout křidélka

3. nalepit náplast před napíchovánímLink: A Further Guide to Self-cannulation with the Rope Ladder technique: Single-handed Needling

čtvrtek 28. září 2017

Nesmyslnost homeopatie

I evropská unie, resp Vědecký poradní výbor evropské akademie, si všimla, že hemeopatie je jeden velký podvod.Link: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf

Jedenáct způsobů prevence ledvinových kamenů

Link: Eleven ways to help prevent kidney stones

středa 23. srpna 2017

Infekce močových cest versus asymptomatická bakteriurie u dlouhodobé péče

Na rozdíl od symptomatické bakteriurie, asymptomatická bakteriurie by neměla být léčena antibiotiky.

Laboratorní rozbor moči nerozlišuje mezi infekcí močových cest a asymptomatickou bakteriurií. U mnohých obyvatelé zařízení dlouhodobé péče je diagnostikována infekce močových cest bez vyšetření, zda jsou přítomny dostatečné známky a příznaky infekce.

Link: UTI Versus Asymptomatic Bacteriuria in Long-term Care

Concentrations of Trace Elements in Hemodialysis Patients: A Prospective Cohort Study - American Journal of Kidney Diseases

Není průkaz nízké hladiny zinku, selenu nebo hořčíku v krvi dialyzovaných pacientů. Někteří pacienti mají zvýšenou hladinu arzénu, rtuti a olova. 
Link: Concentrations of Trace Elements in Hemodialysis Patients: A Prospective Cohort Study - American Journal of Kidney Diseases

Navrhovaný mechanismus onemocnění ledvin nejasné příčinyLink: Proposed Mechanism for Kidney Disease of Unknown Etiology

pátek 11. srpna 2017

KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: Čím více víme, tím méně víme

Komentář od Joela Topfa k nové aktualizaci doporučení k léčbě kostní nemoci. Žádná preference jednoho z vazačů fosforu, velmi volná doporučená hranice hladiny parathormonu,


Pracovní skupina došla k závěrům: 
1. Vztah mezi hladinou fosforu a klinickým výstupem není jednosměrný
2. Chybí důkaz účinnosti vazačů fosforu ve snižování fosforu ve stádiích 3 a 4 
3. Bezpečnost vazačů fosforu u této populace není prokázána 
4. Chybí data, prokazující, že omezení fosfátů ve stravě zlepšuje klinický výstup

Proto skupina opustila předchozí doporučení o udržování fosforu v mezích normy. Navrhuje léčbu zaměřenou na pacienty s hyperfosfátemií. 


Link: KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: The More We Know, The Less We Know – AJKD Blog

Shared Understanding With Patients | Shared Decision Making and Communication

Pacient je nejen objektem péče zdravotníků, ale i partnerem. Nakonec, jde o jeho zdraví.

Link: Shared Understanding With Patients | Shared Decision Making and Communication | JAMA Internal Medicine | The JAMA Network

středa 2. srpna 2017

Improving Late-Stage CKD Care – AJKD Blog

Význam adkevátní péče o pacienty se sníženou funkcí ledvin: dopad na komplikace a prognozuImproving Late-Stage CKD Care – AJKD Blog

úterý 30. května 2017

Neštěstí na dialýze ve Vietnamu: 7 pacientů umírá

V pondělí na dialýze v Hoa Binh Province General Hospital ve Vietnamu 2 hodiny po zahájení dialýzy začali mít pacienti projevy anafylaktické reakce. Přes okamžité ukončení léčby v následujících hodinách 7 z nich umírá. Příčina stavu je nejasná, probíhá vyšetřování Link: http://tuoitrenews.vn/society/41216/seven-die-after-renal-dialysis-in-northern-vietnam

Poškození ledvin po maratonu

Velká diskuse ohledně poškození ledvin u běžců maratonu. Co je však skutečné poškození ledvin a co jsou produkty zvýšeného metabolismu svalové hmoty? Jaké má přechodné zvýšení parametrů poškození ledvin: kreatininu, erytrocyturie dlouhodobé dopady? Na to studie odpovědi nedává.
Link: http://www.nephjc.com/news/marathon

sobota 18. března 2017

Vyléčený diabetes druhého typu až u 40% účastníků nové studie

Radikální omezení příjmu energie, fyzická činnost a léčba leky včetně inzulinu vedla k ústupu cukrovky II typu až u 40% procent léčených pacientů. 

sobota 11. března 2017

Nová stravovaci doporučení aneb všeho s mírou

Na vědě je krásné to, že nic není tabu a ani zdánlivě neprůstřelná stravovací doporučení nemohou být předmětem uctíváni, ale naopak musí být podrobována kritickému přehodnocení, objevi-li se nová fakta nebo se zjistí, že fakta předchozí neobstojí. 

neděle 5. února 2017

Zvýšený obsah sodíku a srdeční potíže.

Zvýšený obsah sodíku v kůži vede k potížím se srdcem u pacientů s onemocněním ledvin. 

pátek 27. ledna 2017

Pakistani police rescue 24 from organ trafficking gang - BBC News

Pakistánská policie zachránila 24 nedobrovolných dárců ledviny, držených v zajetí několik měsíců gangem obchodujícím s orgány

Link: Pakistani police rescue 24 from organ trafficking gang - BBC News

středa 4. ledna 2017

Detoxikační kůry jsou bezcenné a potenciálně nebezpečné

Kazuistika přehnaného detoxu s odkazem na další souhrný článek uvnitř.
Není lepšího detoxu než zdravé ledvina a játra. Vše ostatní jsou jen mýty.

Link:
Detox Scams are Worthless and Potentially Dangerous – Science-Based Medicine