pátek 20. dubna 2018

Zastav to (svědění)

O tom, jak jeden lék může změnit život dialyzovanému. Svědění bývá někdy úporné, i když v současné době dobré kontroly fosforu pomocí vazačů a lepší dialýze hemodialfiltrací nebývá tak časté. Gabapentin může výrazně ulevit. Pozor však na dávkování. Dávky podávané neurology u zdravých lidí vedou u dialyzovaných k projevům zmatenosti a desorientace. Dialyzovaným stačí výrazně nižší dávky.

Link: make it stop