středa 12. září 2018

Pozitivní vliv kofeinu

An inverse relationship between coffee consumption and mortality has been reported in the general population. However, the association between caffeine consumption and mortality in patients with chronic kidney disease (CKD) remains uncertain.

Inverzní závislost konzumace kávy a mortality byla reportována u běžné populace. Ale souvislost mezi spotřebou kofeinu a mortalitou u pacientů s chronickým onemocněním  ledvin byla nejasná.
Autoři studie dokládají nižší riziko úmrtí u konzumentů kofeinu oproti těm, kteří kofein nekonzumovali. 

Link: https://academic.oup.com/ndt/advance-article/doi/10.1093/ndt/gfy234/5063554