úterý 20. prosince 2011

Fw: BREAKING: No benefit of Aliskiren added on to ACE or ARB: a Disappointing development

Odesláno z mého bezdrátového zařízení BlackBerry®

From: "UKidney.com" <info@ukidney.com>
Date: Tue, 20 Dec 2011 14:57:56 -0500
To: Roman Kantor<ledviny.cz@gmail.com>
ReplyTo: UKidney Staff <info@ukidney.com>
Subject: BREAKING: No benefit of Aliskiren added on to ACE or ARB: a Disappointing development

No benefit of Aliskiren added on to ACE or ARB: a disappointing development

In a stunning development, Novartis said Tuesday that it will terminate the late-stage ALTITUDE study investigating Rasilez (aliskiren) in patients with type 2 diabetes and renal impairment on the recommendation of an independent data monitoring committee. The company indicated that the committee concluded that "patients were unlikely to benefit" from the addition of Rasilez to standard anti-hypertensives and also identified higher adverse events in this group (source: FirstWord).
On a personal and professional note, these results come as a great disappointment to me. Not only does it suggest no further protection for our patients prescribed this strategy in an effort to reduce the burden of cardiorenal disease, but I was a great believer in the hypothesis and taught about it extensively throughout my career.
Read more here

10.1.12: Aktualizace: odkaz na dopis, který nedoporučuje kombinovat přípravek Aliskiren s ACE-i nebo AT1 blokátorem: SUKL

úterý 13. prosince 2011

Nejúčinnější prevence

Nejúčinnější lék a prevence na řadu nemocí? Co může nejvíce změnit vaše zdraví? Co snižuje riziko artrózy kolen o 47%, progresi Alzheimerovy nemoci o 57%, snižuje riziko progrese komplikací cukrovky o 58%, snižuje riziko zlomenin kyčle u postmenopauzálních žen o 41%, snižuje úzkost u mužů o 48%, snižuje výskyt deprese o 30 až 47%, je nejlepším lékem únavy a zlepšuje kvalitu života? Je to pohyb, půl hodiny denně, ještě lépe 1 hodina denně.

Video na youtube publikoval Dr. Mike Evans

úterý 29. listopadu 2011

Algona's marathon man: Dialysis patient completes Seattle race - Auburn Reporter

Dobře dialyzovaný pacient může uběhnout i maraton. Dvacetišestiletý Peter Phan, 10 let léčený hemodialýzou to dokázal v čase 5 hodin 41 minut 25 vteřin. 

Algona's marathon man: Dialysis patient completes Seattle race - Auburn Reporter

pondělí 7. listopadu 2011

Lepší nutrice při delší dialýze

Další malá studie, která opět prokazuje přínos delší a nebo častější dialýzy.
Po změně z běžné hemodialýzy 3x týdně na denní noční domácí dialýzy došlo ke zvýšení příjmu bílkovin, měřeno jak deníkem dietního příjmu, tak výpočtem normalizovaného bílkovinného poměru (nPCR). Došlo rovněž k vzestupu příjmu fosforu, ale hladina fosforu v séru se nezměnila, přestože pacienti užívali zanedbatelné množství vazačů fosforu během léčby noční dialýzou.

A Difference Between Day and Night: Protein Intake Improves After the Transition From Conventional to Frequent Nocturnal Home Hemodialysis

pátek 4. listopadu 2011

Kombinace simvastatinu s ezetimibem

FDA schválila kombinaci statin+ezetimib k léčbě pacientů v predialýze, nikoliv na dialýze. Podrobnosti o složitém a nejednohlasném hlasování v článku na serveru theheart. Publikace výsledků byla netrpělivě očekávaná. Výsledky sice účinnost léčby v určitém směru potvrzují - asi 17% snížení velkých aterosklerotických příhod a asi 15% snížení
FDA votes on Vytorin in CKD | theheart.org
Další linky: Výsledky Sharp studie

čtvrtek 27. října 2011

The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated with inflammation

Vitamin D calcitriol a jeho analog paricalcitol snižují zánětlivou reakci u krys krmených vysokofosfátovou dietou a bakteriálním lipopolysacharidem. Paricalcitol však více, a navíc paricalcitol brání kalcifikaci cév. Calcitriol nebrání progresi aortálních kalcifikací narozdíl od paricalcitolu, jehož podávání má ochranný efekt. Vyzkoušeno in vivo na krysách a in vitro na lidských buňkách hladké svaloviny.

The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated with inflammation

Peritoneální dialýza na Moje Medicina

Propagační video o peritoneální dialýze, pěkný edukační materiál Peritoneální dialýza » Moje Medicina

ThevisualMD.com - Chronic Kidney Disease Video

Stránka s několika videi a interaktivními obrázky - obrazový průvodce nemocných po chronickém onemocnění ledvin. Má to jedinou chybičku - je to v angličtině. Za shlédnutí budou jistě stát i videa z jiných oborů.

ThevisualMD.com - Chronic Kidney Disease - Intro To Chronic Kidney Disease Video

úterý 18. října 2011

Kidney International - Impact of dialysis modality on survival of new ESRD patients with congestive heart failure in the United States

Studie prokazuje lepší prognózu pacientů vstupujících na hemodialýzy, kteří trpí chronickým srdečním selháním, než pacientů, kteří se stejnou komplikací vstupují na peritoneální dialýzu. Příčinou je možná lepší kontrola tekutin u hemodialýzy.
Kidney International - Impact of dialysis modality on survival of new ESRD patients with congestive heart failure in the United States

pátek 14. října 2011

Abstract | Do oral aluminium phosphate binders cause accumulation of aluminium to toxic levels?

Vazače fosfátů. V minulosti se běžně používaly preparáty na bázi hliníku, aluminia. U pacientů se však rozvíjela hliníková intoxikace. Komplikace, kterou v posledních 10-20 letech prakticky neznáme, protože nepoužíváme hliníkové vazače a současně používáme vodu připravenou reverzní osmozou, tedy bez přítomnosti hliníku. Autoři si položili otázku, jak se zda v době používání reverzní osmozy představuje užívání hliníkových preparátů pro pacienty riziko. Jejich malá dvouletá studie odpovídá, že nikoliv.
V době narůstajících důkazů o riziku kalciových vazačů a současně extrémních nákladů na ostatní vazače fosforu, v době vysoké kvality dialyzační vody a běžně dostupné hemodiafiltrace a vysokopropustných membrán nastává, možná, doba na revizi místa hliníkových vazačů v léčbě hyperfosfatémie dialyzovaných pacientů...

Abstract | Do oral aluminium phosphate binders cause accumulation of aluminium to toxic levels?

pondělí 10. října 2011

To Eat, or Not to Eat

Jíst na dialýze nebo nejíst? Skoro hamletovská otázka. Úvaha Karen O. Hall na Kidney Times a pár praktických postřehů
To Eat, or Not to Eat

čtvrtek 6. října 2011

New Stanford regimen frees kidney-transplant patients from dependency on immunosuppresant drugs

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/sumc-ns093011.php

článek o nové možnosti léčby pacientů po transplantaci ledviny. Zatím jen u pacientů se 6 shodami HLA systému, ale bude pokračovat studie jen 3 shodami. Metoda spočívá v dočasném oslabení imunity příjemce cíleným ozařováním lymfatických uzlin, sleziny, brzlíku po transplantaci a následné aplikaci kmenových buněk dárce. Dojde k "mixu" imunitního systému, který pak nenapadá transplantovanou ledvinu. Tento postup umožnil některým pacientům vysadit imunosupresivní léčbu.

Interventionalists tackle resistant hypertension with renal denervation | theheart.org

Článek o relativně nové metodě léčby rezistentní hypertenze. Velmi povzbudivé výsledky, a hlavně, dělá se i u nás v Třinci na Podlesí.
Interventionalists tackle resistant hypertension with renal denervation | theheart.org

úterý 4. října 2011

Precious Bodily Fluids: The agony and ecstasy of of secondary hyperparathyroidism

Precious Bodily Fluids: The agony and ecstasy of of secondary hyperparathyroidism
Výborný článek o léčbě kostní nemoci, cílech, jejichž dosažení je založeno na dojmu observačních studií a vedlejším příznivém efektu léčby hyperparathyrozy cinacalcetem - ústup bolestí.

úterý 25. ledna 2011