úterý 26. února 2013

High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients

Hemodiafiltrace je formou hemodialýzy, která je doporučována experty pro lepší snášenlivost, vyšší účinnost při odstraňování středních molekul. Na základě dosavadních sledování prokazovala hemodiafiltrace i delší přežívání,ale jen u části pacientů. Nyní publikovaná práce španělských autorů přináší výsledky ve prospěch hemodiafiltrací: Ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali v hemodialýze, ti, kteří byli léčeni hemodiafiltrací měli o 30% nižší riziko úmrtnosti ze všech příčin, o 33% nižší úmrtnosti na kardiovaskulární mortalitu a o 55% nižší riziko mortality spojené s infekcí.


High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients