úterý 23. srpna 2016

Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease:  The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial | JAMA Internal Medicine | JAMA Network

Kombinace ACEi s kyselinou listovou může zpomalovat progresi chronického onemocnění ledvin. Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease:  The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial | JAMA Internal Medicine | JAMA Network


Jeffrey Berns argumentuje, proč bychom neměli být tak nadšení touto studií a proč podávání kyseliny listové nebude mít v rozvinutých zemích takový efekt jak v Číně: 
http://www.medscape.com/viewarticle/871352