čtvrtek 22. prosince 2016

FDA schválila High-Tech přístroj který může nahradit test měření cukru z vpich do prstu

Nové zařízení umožní výrazně snížit počet vpichů ke kontrole glykemie. Zařízení snímá hladinu cukru kontinuálně bez nutnosti odběru vzorku krve
K jeho správné funkci jsou nutná 2 kalibrační měření cukru v krvi denně z kapky krve.

Link: FDA OKs High-Tech Diabetes Device to Help Replace Fingerstick Tests

úterý 13. prosince 2016

pátek 2. prosince 2016

Omezení soli může snížit proteinurii u nediabetických pacientů

Zatímco omezení soli u pacientů léčených ramiprilem vedlo k poklesu almuminurie z 1060 na 717 mg/den během 8 týdnů, přidání paricalcitolu nemělo na albuminurii žádný vliv ve studii ViRTUE-CKD.

LINK: Sodium Reduction May Improve Albuminuria in Nondiabetic CKD - Renal and Urology News