středa 23. srpna 2017

Infekce močových cest versus asymptomatická bakteriurie u dlouhodobé péče

Na rozdíl od symptomatické bakteriurie, asymptomatická bakteriurie by neměla být léčena antibiotiky.

Laboratorní rozbor moči nerozlišuje mezi infekcí močových cest a asymptomatickou bakteriurií. U mnohých obyvatelé zařízení dlouhodobé péče je diagnostikována infekce močových cest bez vyšetření, zda jsou přítomny dostatečné známky a příznaky infekce.

Link: UTI Versus Asymptomatic Bacteriuria in Long-term Care

Concentrations of Trace Elements in Hemodialysis Patients: A Prospective Cohort Study - American Journal of Kidney Diseases

Není průkaz nízké hladiny zinku, selenu nebo hořčíku v krvi dialyzovaných pacientů. Někteří pacienti mají zvýšenou hladinu arzénu, rtuti a olova. 
Link: Concentrations of Trace Elements in Hemodialysis Patients: A Prospective Cohort Study - American Journal of Kidney Diseases

Navrhovaný mechanismus onemocnění ledvin nejasné příčinyLink: Proposed Mechanism for Kidney Disease of Unknown Etiology

pátek 11. srpna 2017

KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: Čím více víme, tím méně víme

Komentář od Joela Topfa k nové aktualizaci doporučení k léčbě kostní nemoci. Žádná preference jednoho z vazačů fosforu, velmi volná doporučená hranice hladiny parathormonu,


Pracovní skupina došla k závěrům: 
1. Vztah mezi hladinou fosforu a klinickým výstupem není jednosměrný
2. Chybí důkaz účinnosti vazačů fosforu ve snižování fosforu ve stádiích 3 a 4 
3. Bezpečnost vazačů fosforu u této populace není prokázána 
4. Chybí data, prokazující, že omezení fosfátů ve stravě zlepšuje klinický výstup

Proto skupina opustila předchozí doporučení o udržování fosforu v mezích normy. Navrhuje léčbu zaměřenou na pacienty s hyperfosfátemií. 


Link: KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: The More We Know, The Less We Know – AJKD Blog

Shared Understanding With Patients | Shared Decision Making and Communication

Pacient je nejen objektem péče zdravotníků, ale i partnerem. Nakonec, jde o jeho zdraví.

Link: Shared Understanding With Patients | Shared Decision Making and Communication | JAMA Internal Medicine | The JAMA Network

středa 2. srpna 2017

Improving Late-Stage CKD Care – AJKD Blog

Význam adkevátní péče o pacienty se sníženou funkcí ledvin: dopad na komplikace a prognozuImproving Late-Stage CKD Care – AJKD Blog