čtvrtek 27. října 2011

The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated with inflammation

Vitamin D calcitriol a jeho analog paricalcitol snižují zánětlivou reakci u krys krmených vysokofosfátovou dietou a bakteriálním lipopolysacharidem. Paricalcitol však více, a navíc paricalcitol brání kalcifikaci cév. Calcitriol nebrání progresi aortálních kalcifikací narozdíl od paricalcitolu, jehož podávání má ochranný efekt. Vyzkoušeno in vivo na krysách a in vitro na lidských buňkách hladké svaloviny.

The effect of vitamin D derivatives on vascular calcification associated with inflammation

Peritoneální dialýza na Moje Medicina

Propagační video o peritoneální dialýze, pěkný edukační materiál Peritoneální dialýza » Moje Medicina

ThevisualMD.com - Chronic Kidney Disease Video

Stránka s několika videi a interaktivními obrázky - obrazový průvodce nemocných po chronickém onemocnění ledvin. Má to jedinou chybičku - je to v angličtině. Za shlédnutí budou jistě stát i videa z jiných oborů.

ThevisualMD.com - Chronic Kidney Disease - Intro To Chronic Kidney Disease Video

úterý 18. října 2011

Kidney International - Impact of dialysis modality on survival of new ESRD patients with congestive heart failure in the United States

Studie prokazuje lepší prognózu pacientů vstupujících na hemodialýzy, kteří trpí chronickým srdečním selháním, než pacientů, kteří se stejnou komplikací vstupují na peritoneální dialýzu. Příčinou je možná lepší kontrola tekutin u hemodialýzy.
Kidney International - Impact of dialysis modality on survival of new ESRD patients with congestive heart failure in the United States

pátek 14. října 2011

Abstract | Do oral aluminium phosphate binders cause accumulation of aluminium to toxic levels?

Vazače fosfátů. V minulosti se běžně používaly preparáty na bázi hliníku, aluminia. U pacientů se však rozvíjela hliníková intoxikace. Komplikace, kterou v posledních 10-20 letech prakticky neznáme, protože nepoužíváme hliníkové vazače a současně používáme vodu připravenou reverzní osmozou, tedy bez přítomnosti hliníku. Autoři si položili otázku, jak se zda v době používání reverzní osmozy představuje užívání hliníkových preparátů pro pacienty riziko. Jejich malá dvouletá studie odpovídá, že nikoliv.
V době narůstajících důkazů o riziku kalciových vazačů a současně extrémních nákladů na ostatní vazače fosforu, v době vysoké kvality dialyzační vody a běžně dostupné hemodiafiltrace a vysokopropustných membrán nastává, možná, doba na revizi místa hliníkových vazačů v léčbě hyperfosfatémie dialyzovaných pacientů...

Abstract | Do oral aluminium phosphate binders cause accumulation of aluminium to toxic levels?

pondělí 10. října 2011

To Eat, or Not to Eat

Jíst na dialýze nebo nejíst? Skoro hamletovská otázka. Úvaha Karen O. Hall na Kidney Times a pár praktických postřehů
To Eat, or Not to Eat

čtvrtek 6. října 2011

New Stanford regimen frees kidney-transplant patients from dependency on immunosuppresant drugs

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/sumc-ns093011.php

článek o nové možnosti léčby pacientů po transplantaci ledviny. Zatím jen u pacientů se 6 shodami HLA systému, ale bude pokračovat studie jen 3 shodami. Metoda spočívá v dočasném oslabení imunity příjemce cíleným ozařováním lymfatických uzlin, sleziny, brzlíku po transplantaci a následné aplikaci kmenových buněk dárce. Dojde k "mixu" imunitního systému, který pak nenapadá transplantovanou ledvinu. Tento postup umožnil některým pacientům vysadit imunosupresivní léčbu.

Interventionalists tackle resistant hypertension with renal denervation | theheart.org

Článek o relativně nové metodě léčby rezistentní hypertenze. Velmi povzbudivé výsledky, a hlavně, dělá se i u nás v Třinci na Podlesí.
Interventionalists tackle resistant hypertension with renal denervation | theheart.org

úterý 4. října 2011

Precious Bodily Fluids: The agony and ecstasy of of secondary hyperparathyroidism

Precious Bodily Fluids: The agony and ecstasy of of secondary hyperparathyroidism
Výborný článek o léčbě kostní nemoci, cílech, jejichž dosažení je založeno na dojmu observačních studií a vedlejším příznivém efektu léčby hyperparathyrozy cinacalcetem - ústup bolestí.