středa 21. ledna 2015

Allopurinol může zponalit pokles funkce ledvin

Užívání alopurinolu (Milurit, Purinol) u pacientů se sníženou funkcí ledvin může vést ke zpomalení rychlosti poklesu funkce ledvin a snížení kardiovaskulárního rizika.

link: May Slow Kidney Disease Progression - Renal and Urology News