sobota 26. října 2013

Tight BP Control May Be Deadly for Older Patients With CKD

Všeho s mírou. I kontroly krevního tlaku. Zdá se, že přísné hranice doporučovaného krevního tlaku nesvědčí všem pacientům, zvláště u starších příliš nízká cílová hodnota může zhoršovat výsledky léčby.

Tight BP Control May Be Deadly for Older Patients With CKD

středa 9. října 2013

The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US

V průběhu posledních 10 let roční incidence selhání ledvin na milion obyvatel v USA zůstavá stejná, nebo dokonce se místy snižuje. Je to poprvé, kdy každoroční přírůstek nových dialyzovaných pacientů se zastavil či dokonce snížil.

Autor webu uvádí 3 hlavní důvody:
1. Pozdější zahajování dialýzy. Program časné dialýzy selhal. Studie prokazují, že pozdější záhajení dialýzy neohrožuje pacienta horšími výsledky
2. Přestože roste výskyt starších pacientů, začínajících dialýzu, poznání, že ne všichni staří nemocní chtějí dialýzu vedlo k častějšímu využití paliativních postupů u starých a velmi starých nemocných se selháním ledvin.
3. Postupy ke zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin fungují. Blokáda angiotenzinu, agresivnější léčba hypertenze a cukrovky a lepší léčba přechodných forem selhání ledvin (např. glomerulonefritidy)

V České republice podle statistiky České nefrologické společnost se zdá jsme zatím zastavení každoročního přírůstku pacientů nezaznamenali. 


The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US
ČNS

neděle 6. října 2013

Exercise May Beat Drugs in Lowering Some Disease Death Rates

Pohyb je stejně účinný jak léky na snížení cholesterolu, léky na "ředění" krve, betablokátory, ACE inhibitory ve snížení rizika úmrtí v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční, rehabilizaci po mrtvici a prevenci diabetu. Možno dodat, že pro pojišťovny levnější a pro pacienta - alespoň některé - příjemnější.

Exercise may be just as effective as many drugs in lowering risk for death in the secondary prevention of coronary heart disease, rehabilitation after stroke, and prevention of diabetes, according to an analysis of randomized controlled trials


Exercise May Beat Drugs in Lowering Some Disease Death Rates