středa 19. prosince 2012

Zemřít doma

Jedním z nejčastěji opakovaných přání dlouhodobě nemocných pacientů je zemřít doma, v kruhu rodiny. Přesto více než milion Američanů umírá každým rokem v nemocnicích. Splnit si toto přání rozhodla bývalá zdravotní sestra Gayla Caliva. Místo zahájení dialýzy, dodržování diety a řadě dalších omezení dala přednost "konzervativní" léčbě, pobytu doma mezi blízkými.
Jev, který běžně nevídáme, přesto se zdá, že téma úmrtí stále starší a chronicky více nemocné populace nebude možno donekonečna přehlížet a bude nutno otevřít diskusi na toto téma. Odmítnutí prodloužení života za každou cenu vyžaduje od pacienta mít jasný hodnotový systém a vyžaduje absolutní podporu nejbližší rodiny a okolí.Stejně tak vyžaduje pochopení a respektování přání ze strany lékařů a zdravotnického personálu.

Link: Cost of Dying: One nurse's end-of-life choice was surprisingly simple — and liberating - Oroville Mercury Register

Video: http://bcove.me/onmmxrjm

pátek 7. prosince 2012

Počty dialýz v ČR v roce 2011


V chronickém programu bylo v hemodialyzačních střediscích léčeno 6 862 pacientů, z toho 92 % hemodialýzou a 8 % peritoneální dialýzou.

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno 98 hemodialyzačních středisek s celkem 1 232
dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 222 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti
předchozímu roku o 4,8 % na 820,5 tisíc, z čehož 53 % tvořily hemodialýzy a 47 % hemodiafiltrace.
V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 12 059 pacientů.

Tato data pocházejí z dat Aktuálních informací 48/2012 ÚZIS z 3.10.12:
www.uzis.cz/system/files/48_12.pdf

Roste počet akutních selhání ledvin

Roste počet akutních selhání ledvin.
Každoročně přibývá ve Spojených státech počet akutních selhání ledvin - 10 %, za posledních 10 let jejich počet narostl 2x. Tvrdí to autoři retrospektivní studie z Kalifornské univerzity v San Francisku.
Přičinou těchto akutních selhání jsou závažné infekce, traumata, komplikace operací a vedlejší účinky léků. Narostl jak počet výskytu akutního selhání ledvin z 222 na 533 případů na milion obyvytel, stejně tak se zdvojnásobil počet počet zemřelých z 18000 v roce 2000 na 39000 V ROCE 2009

Dle Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z 3.10. byla v akutním programu hemodialýza provedena u 5 197 pacientů, což představuje 500 osob na milion obyvatel.


Zdroj:
článek EurekAlert: Severe acute kidney injuries rise rapidly nationwide
ÚZIS: Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

pátek 26. října 2012

sobota 20. října 2012

Abbott zastavil III. fázi studie bardoxolonu.

3. fáze klinické studie BEACON slibného léku bardoxolonu na zpomalení chronické ledvinné nedostatečnosti byla zastavena. Stalo se tak na doporučení nezávislého monitorovacího výboru studie. Důvodem jsou nadměrné vážné nežádoucí příhody a úmrtnost v bardoxolonovém rameni studie.

Tato informace je zklamáním pro všechny, kteří s nadšením očekávali nový, účinný lék ke zpomalení poklesu funkce ledvin a oddálení náhrady funkce ledvin. Velmi nadějné výsledky předchozí 52 týdenní studie BEAM byly jedním z hlavních sdělení na Kongresu EDTA-ERA v Praze v červnu 2011.  Výsledky ze sledování během 24 a 52 týdnů svědčily nejen pro zpomalení renální nedostatečnosti, ale dokonce užívání bardoxolonu vedlo ke zlepšení funkce funkce ledvin.

Linky:
Oznámení o ukončení studie:
Abbott stops kidney disease drug trial on safety concerns
Zpráva společnosti Reata: www.reatapharma.com/
Kongresová zpráva,  str. 16 dokumentu: http://www.eraedta2011.org/images/Daily_Congress_News_June%2025.pdf
Odborná zpráva:
www.thekidneydoctor.org


pátek 19. října 2012

Honey for the Achilles Heel

Med jako ochrana výstupu peritoneálního katetru před bakteriální infekcí? Med se občas používá v lidovém léčitelství k ošetřování povrchových ran. Jeho použití k ošetření výstupu peritenálního katetru má své vědecké i pokusné zdovodnění, ale jeho ověření v klinické studii zatím provedeno nebylo. To je předmětem sledování v probíhající studii HONEYPOT na Novém Zélandě.

http://renalfellow.blogspot.com/2012/10/honey-for-achilles-heel.html

pátek 5. října 2012

Artificial organ waiting list… coming soon to a hospital near you

Léčba selhání ledvin je v dnešní době zavedenou metodou. Přesto současný způsob léčby není zdaleka ideální, je zatížen řadou komlikací a omezení. Proto výzkum v této oblasti nekončí. O tom, kam by se mohla v budoucnosti léčba posunout je článek a video na http://medgadget.com Zda se jedná o budoucí cestu nebo slepou uličku ukáže čas.

Artificial organ waiting list… coming soon to a hospital near you

úterý 2. října 2012

Does Calcium Disodium EDTA Slow CKD Progression?

Hledání zázračného léku k zastavení nebo zpomalení chronické renální insuficience, jejíž epidemii se nedaří zastavit. Že by nová naděje?

Does Calcium Disodium EDTA Slow CKD Progression?

čtvrtek 30. srpna 2012

Renal Fellow Network: Bury it!

Metodika, jak obejít obavy z předčasného zavedení peritoneálního katetru.
Renal Fellow Network: Bury it!

čtvrtek 16. srpna 2012

Renal Fellow Network: More Fruit Please

Clanek odkazujici na vyhodnost dietnich zmen pro onemocneni ledvin. To, ze vegetarianska dieta vede spise k alkaloze neni zadnou novinkou, ale zkuste zmenit jidelnicek u vetsiny pacientu na nasi tradicni diete zalozene na dennim prijmu masa


http://renalfellow.blogspot.com/2012/08/more-fruit-please_14.html?m=1

středa 25. července 2012

Effects of Phosphate Binders in Moderate CKD

Obrácená věta neplatí. Základní poučení z pár lekcí logiky v hodinách středoškolské matematiky. Ze studií víme, že pacienti s normální hodnotou fosforu před dialýzou mají nejlepší přežívání. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že když použijeme lékařskou intervenci, například nasadíme masivně užívání vazačů fosfátů, rovněž zlepšíme přežívání. Ono to sice k takovému závěru svádí, ale pravdivost předpokladu je nutno ověřit studiemi. Nicméně v dobré víře zlepšit prognozu nemocných masivně pacienty léčíme vazači fosfátů, aniž bychom výsledek takové studie měli v ruce.
Naopak, výsledky malé studie (s řadou omezení), můžou naznačovat, že efekt takové snahy může být přesně opačný - dle výsledků studie je podávání vazačů fosfátů spojeno s progresí cévních kalcifikací.
I v medicíně platí dvakrát měř, jednou řež.

Effects of Phosphate Binders in Moderate CKD

středa 20. června 2012

Kontaktní sporty vhodné i pro nositele jedné ledviny

Dosud jsme pacientům s jednou ledvinou nedoporučovali, nebo přímo zakazovali účastnit se kontaktních sportů. Nová rozsáhlá studie vyhodnocuje přes 4.4 milionů atletických událostí, definovaných jako účast 1 sportovce zůčastňujícího se 1 hry nebo cvičení. Bylo zaznamenáno 23666 zranění. 18 zranění ledvin, žádné z nich nebylo katastrofické, nevyžadovalo chirurgickou intervenci. Naproti tomu bylo zaznamenáno 3450 zranění kolene, 2069 hlavy/krku/páteře, 1219 mírných traumat mozku, 148 poranění očí a 17 poranění varlat. Většina poranění ledvin se nejčastěji udála při fotbalu (12 poranění) nebo při dívčím fotbalu (2 poranění) V závěru studie autoři konstatují, že poranění ledvin se objevuje během sportu významně méně často než jiná zranění. Výsledky nepodporují omezování účasti ve sportovním životě sportovcům s jednou ledvinou. 


Contact sports OK for kids with one kidney, new study says | Scope Blog

úterý 19. června 2012

Phosphorus Binders in ESRD: Consistent Evidence From Observational Studies

Velká část pacientů užívá vazače fosfátů. Problém je, že neexistuje důkaz, že jejich podávání skutečně zlepšuje prognózu nemocných. Na základě řady observačních studií víme, že nižší hladina fosforu je spojena s nižším výskytem kardiovaskulárních komplikací a lepším přežitím nemocných. Bohužel chybí prospektivní studie dokládající, že dosažení lepších hodnot fosforu použitím vazačů fosforu je tím krokem, který vede k příznivým výsledkům. Autor článku poukazuje i na jiné studie, u nichž byly před jejich zahájením vznášeny etické výhrady o riziku poškození neléčených pacientů. Některé tyto studie však přinesly nečekané zjištění: horlivá léčba bez důkazů vedla naopak k horší prognóze pacientů.

Phosphorus Binders in ESRD: Consistent Evidence From Observational Studies

neděle 10. června 2012

Renal Fellow Network: Miracle Drug?

Velmi poučný komentář o tom, jak nahlížet na výsledky studií. Určítá dávka skepticismu k pozitivním výsledkům tzv. analýz podskupin je na místě. Jak píše autor příspěvku, pokud uděláte dostatečný počet anlýz podskupin, určitě nakonec najdete jednu s významným výsledkem
Renal Fellow Network: Miracle Drug?

středa 16. května 2012

Dialýza ob den bude možná nutná pro hemodialyzované pacienty

Podle autorů sdělení přibývá důkazů, že model "dialýzy ob den" bude nevyhnutelný. Je zřejmé z mnoha studií a klinické zkušenosti, že právě dvoudenní přestávka v dialýze je příčinou mnoha komplikací včetně zvýšené mortality.

Kidney International - Abstract of article: Alternate-day dialysis may be needed for hemodialysis patients

pátek 20. dubna 2012

Intermittent high-volume predilution on-line haemofiltration versus standard intermittent haemodialysis in critically ill patients with acute kidney injury: a prospective randomized study

Dialyzační léčba intermitentní vysokoobjemovou on-line hemodiafiltrací u kriticky nemocných pacientů s akutním selháním ledvin nesnižuje mortalitu, nezlepšuje obnovu funkce ledvin a nesnižuje potřebu dialyzační podpory ve srovnání se standardní intermitentní hemodialýzou

Intermittent high-volume predilution on-line haemofiltration versus standard intermittent haemodialysis in critically ill patients with acute kidney injury: a prospective randomized study

Elderly dialysis patients: analysis of factors affecting long-term survival in 4-year prospective observation

Nejvýznamnějším faktorem přežívání starších pacientů na dialýze je adekvátní kontrola objemu  extracelulární  vody. Zbytková funkce ledvin je ochranným faktorem pro přežívání starších nemocných na dialýze. 

Elderly dialysis patients: analysis of factors affecting long-term survival in 4-year prospective observation

středa 11. dubna 2012

Intoxication by star fruit (Averrhoa carambola) in 32 uraemic patients: treatment and outcome

Malajská hvězda neboli karambolka či "star fruit" je pro dialyzované pacienty nebezpečným ovocem  Nebezpečné ovoce pro dialyzované pacienty hrozí rozvojem nechutenství, zvracení, křečemi a může vyvrcholit úmrtím nemocného. Jedinou léčbou je intenzivní dialýza.
Nejlepší prevencí je vyhýbat se ovoci, ale je nutno dávat pozor i na výrobky z něj vyrobné.Intoxication by star fruit (Averrhoa carambola) in 32 uraemic patients: treatment and outcome
Averrhoa_carambola - článek na wikipedii
Omáčka vyrobená z karamboly

More Intake of Chocolate May Yield Lower Body Mass Index

Dobrá zpráva - vyšší příjem čokolády je spojen s nižší váhou. :-)

More Intake of Chocolate May Yield Lower Body Mass Index

pondělí 19. března 2012

Světový den ledvin v Třinci

Třinecký týdeník z 16.3.2012 - od minuty 6:24 do 10:48

http://www.ifktv.cz/?currVideo=0&currCateg=0

pondělí 5. března 2012

Živých dárců ledvin je málo Česká televize

Příběh paní Barbory Smilovské z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec o nezištném přátelství. Kamarádka Gábina daruje ledvinu své kamarádce Barboře, která se pro selhání ledvin léčila peritoneální dialýzou. Video na stručném příběhu ukazuje záběry z ambulantní kontroly u dr. Dědochové a dr. Samlíka z transplantačního centra FN Ostrava.

Živých dárců ledvin je málo, ministerstvo chystá finanční kompenzace — Domácí — ČT24 — Česká televize

čtvrtek 1. března 2012

Možnosti náhrady funkce ledvin

Poster společnosti Northwest Renal Network o možnostech náhrady funkce ledvin. Poučné a inspirující. Velký a neznámý prostor domácí běžné nebo časté nebo noční hemodialýzy.

TxOpts0212.pdf

úterý 28. února 2012

pátek 24. února 2012

Více dialýzy prospívá

Častější a delší dialýzy zřejmě poskytují více výhod pacientům než tradiční dialýza. Podle několika studií, které budou publikovány v časopise Journal of the American Society of Nephrology.
Výsledky naznačují, že denní nebo noční dialýzy doma nebo na klinice je možné provádět a zřejmě jsou i lepší alternativou pro některé nemocné se selháním ledvin.

Studies show nighttime or daily dialysis may improve patients' health and survival

pondělí 6. února 2012

Dialysis in India

Jednoduché jak facka. Žádné můžete si vybrat mezi tím nebo tím, a když tak ještě něco jiného. Pěkně od jedničky - transplantace ledviny až po 8. - tradiční dialýzu v centrech. Od nejlepšího k nejhoršímu.
Ale je taky připojen pěkně ceník. Aby bylo vidět co kolik stojí. Ne že to je zadarmo. Vždyť zdravotnické náklady v Indii na 1 pacienta jsou 96 dolarů, zatímco v Číně 261, v Chile 642 a v USA 5274.


Dialysis in India

středa 1. února 2012

Self-dialysis in Sweden - Wellsphere

Příběh dialýzy, kde 50% pacientů má dialyzační proceduru ve svých rukou.

Self-dialysis in Sweden - Wellsphere


úterý 24. ledna 2012

Nocturnal Leg Cramps and Prescription Use

Cramp treatment was substantially more likely in the year following introduction of LABAs, potassium-sparing diuretics, or thiazidelike diuretics, and 60.3% of quinine users (individuals experiencing cramp) received at least 1 of these medications during a 13-year period. In contrast, statin and loop diuretic associations were small. Physicians should be mindful that the use of these medications may worsen symptoms in patients experiencing nocturnal leg cramps

Zdroj:

úterý 17. ledna 2012

Peritoneální dialýza - rozhlasový příspěvek

Rozhovor na Českém rozhlasu s MUDr. Ivanou Jordanov a MUDr. Vladimírem Polakovičem
Český rozhlas 6 (živé vysílání)

úterý 10. ledna 2012

DOPPS Practice Monitor (DPM)

Přehled vybraných ukazatelů dialyzační léčby v USA. Kromě stále vysokého procenta pacientů užívajících vysoké dávky ESA překvapuje užívání vitaminu D téměř u 80% pacientů.
DOPPS Practice Monitor (DPM)

pondělí 2. ledna 2012

Clinical Performance Targets and Quality of Life in Hemodialysis Patients

Clinical Performance Targets and Quality of Life in Hemodialysis Patients
Mantra táhnoucí se dialyzační péčí v posledních 10 letech - kvalitativní ukazatele, jinými slovy měření a sledování všeho možného a nemožného, stanovení cílů účinnosti dialýzy, krevního obrazu, fosforu, parathormonu, krevního tlaku před, po a možná i místo toho a kdoví čeho ještě se dá vymyslet. Studie v Blood Purification ukazuje, že není zde žádná souvislost mezi zmíněnými parametry a kvalitou života. Ovšem závěr práce nijak nepřekvapuje, začněme měřit kvalitu života spojenou se zdravím. Jistě. Měřme. A co s tím?