pátek 21. listopadu 2014

Léčba metabolické acidózy u pacientů ve 3. stupni chronického onemocnění ledvin

Podáváním ovoce a zeleniny nebo sody bikarobony redukuje močové vylučování angiotenzinu, hormonu, který je spojen s vysokým krevním tlakem a poškozováním funkce ledvin a tím zpomaluje pokles funkce ledvin.

Link: http://www.nature.com/ki/journal/v86/n5/full/ki201483a.html

úterý 18. listopadu 2014

Jsou to hodiny a dny práce, tvrdí lékaři IKEMu o párových transplantacích | Dvacet minut Radiožurnálu

Rozhovor s lékaři Jiřím Froňkem a Ondřejem Viklickým z pražského IKEMu o šestivýměně ledvin, transplantacích od živých dárců a také o tom, jak jsou podobné operace bezpečné. 
Link: Jsou to hodiny a dny práce, tvrdí lékaři IKEMu o párových transplantacích | Dvacet minut Radiožurnálu

pátek 7. listopadu 2014

Potential Diabetes Cure Trial Moves Forward [feedly]

----
Potential Diabetes Cure Trial Moves Forward
// 03_Latest articles from Renal and Urology News News Features

Scientists who have previously cured diabetes in mice using a common blood pressure medication are now moving forward with a human trial.
----

Shared via my feedly reader

čtvrtek 11. září 2014

FDA Approves Ferric Citrate for CKD Dialysis Patients

FDA schválila nový vazač fosforu na bázi železa. Jeho užívání umožňuje kontrolu hladiny fosforu a zlepšuje zásoby železa pacientů.

Link: FDA Approves Ferric Citrate for CKD Dialysis Patients

pátek 5. září 2014

Physiological benefits of exercise in pre-dialysis chronic kidney disease - Gould - 2014 - Nephrology - Wiley Online Library

Physiological benefits of exercise in pre-dialysis chronic kidney disease - Gould - 2014 - Nephrology - Wiley Online LibraryUž v dávné dialyzační historii pan doktor Balabán v Ostravě měl dobře zjištěno a prokázáno, že pacient, který se hýbe má lepší přežívání a šanci na lepší život.

Opět ptvrzení toho, že židle a postel jsou rizikovými vynálezy. Byli jsme stvořeni jako lovci, a pokud se adekvátně nehýbeme, pak umíráme ...

neděle 31. srpna 2014

Arteriovenous Fistula Placement in the Elderly: When Is the Optimal Time?

Arteriovenous Fistula Placement in the Elderly: When Is the Optimal Time?Založení AV fistule více než 6-9 měsíců před zahájením dialýzy u starších pacientů nevede k lepšímu přežívání AV fistule, uzavírá observační studie na 17511 pacientech. Problém je v tom, určit, za jak dlouho bude pacient dialýzu potřebovat.

neděle 18. května 2014

Sůl nad zlato pro potravinářské a farmaceutické firmy; pro lidi ne

Souhrný článek o škodlivosti všudypřítomnosti soli od pana doktora Honzáka.Radkin Honzák - Názory Aktuálně

pátek 16. května 2014

Procházky mohou mít významný přínos pro pacienty s onemocněním ledvin

 Procházky mohou pomoci pacientům s onemocněním ledvin prodloužit život a snížit riziko potřeby dialýzy nebo transplantace. Efekt má údajně i jedna procházka do 30minut týdně, ale častější a delší procházky mají větší přínos.Link:  Walking may have profound benefits for patients with kidney disease

neděle 4. května 2014

UCSF Hosts Capitol Hill Briefing on Kidney Research Innovations | ucsf.edu

Nefrologové lobují u senátorů na Kapitolu. Ve fázi II je zkoušena implantovatelná ledvina a jeden ze senátorů se těší, až ji ji dostane v okamžiku, kdy mu definitivně selžou jeho oslabené ledviny.

UCSF Hosts Capitol Hill Briefing on Kidney Research Innovations | ucsf.edu

úterý 15. dubna 2014

Nearly 10 Percent of U.S. Adults Now Have Diabetes: Study

 Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let cukrovka ve Spojených státech ať diagnostikovaná nebo nediagnostikovaná postihovala 5,5 procenta populace. V roce 2010 toto číslo stouplo na 9,3 procenta. To znamená, že 21 milionů dospělých má potvrzenou cukrovku v roce 2010.

Studie mimo jiné prokazuje úzké sepětí nárůstu výskytu cukrovky s nárůstem obezity.

Přestože dnes přesně víme, jak výrazně omezit výskyt cukrovky, zavedení těchto opatření na úrovni celé populace jsou  neuvěřitelnou výzvou.

link:  Nearly 10 Percent of U.S. Adults Now Have Diabetes: Study

středa 9. dubna 2014

Meta Study Confirms Homeopathy Doesn't Work | I Fucking Love Science

Velká australská studie dokazuje to, co se dá očekávat posouzením selským rozumem: Homeopatie nefunguje.

Meta Study Confirms Homeopathy Doesn't Work | I Fucking Zobrazit blogLove Science

neděle 2. března 2014

Beta-blockade: A fundamental intervention in hypertensive haemodialysis patients

Přestože o riziku hypertenze u běžné populace není pochyb, přínos léčby hypertenze u dialyzovaných nemocných je dokladován jen velmi omezeně a dosud bylo publikováno jen šest studií a antihypertenzní léčbou u dialyzovaných nemocných.

Nejčastěji používanými léky na hypertenzi u selhání ledvin jsou tzv. ACE-inhibitory. Studie HDPAL publikovaná v březnu 2014 v Nephrology Dialysis and Transplantation Rajivem Agarwalem a kolegy je první srovnávací studií mezi betablokátorem (atenolol) a ACEi (lisinopril). Zatímco oba preparáty snižují krevní tlak podobně, skupina léčena lisinoprilem měla výrazně vyšší riziko hospitalizace z důvodu srdečního selhání a vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, mrtvice a kardiovaskulární srmti. Protože riziko velkých kardiovaskulárních příhod bylo až dvakrát vyšší u skupiny léčené lisinoprilem než u skupiny léčené atenololem, nezávislý monitorovací výbor doporučil časné ukončení studie.

Výsledky HDPAL studie poskytují silnou podporu použivání betablokátorů jako léku první volby v léčbě hypertenze u dialyzovaných pacientů.Beta-blockade: A fundamental intervention in hypertensive haemodialysis patients

středa 12. února 2014

Nejtěžší ledvinový kámen na světě, vážící 700 g, byl úspěšně vyoperován

World’s heaviest kidney stone weighing 700 grams, successfully removed at Delhi hospital | Health News | Health Research | Diet & Weight Loss Tips| Health Products | Medicines & Drugs | Health.India.com

Nízké riziko selhání ledvin pro dárce

Nová studie hodnotila data více než 96000 dospělých v USA, kteří darovali ledvinu mezi dubnem 1994 a listopadem 2011 kteří byli sledováni až 15 let.  Data byla porovnána s více než 20000 lidmi se 2 ledvinami.Četnost selhání ledvin byla 90 na 10 000 mezi dárci a 326 na 10000 mezi u běžné populace podle stuide publikované v únoru v Jurnal of the American Medical Association. V předcházející studii stejná výzkumná skupina zjistila, že dárce mají velmi malé riziko úmrtí jakékoliv příčiny. Tyto  a nové výsledky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že potenciální dárci podstupují přísné fyzické a psychologické testy, které musí prokázat, že jsou dostatečně zdraví na to, aby mohli žít s jednou ledvinou, tvrdí autoři. 


Výsledky této studie mírní výsledky studie, o níž jsme se zmiňovali nedávno: 

http://www.ledviny.cz/clanky/dlouhodobe-riziko-pro-darce-ledvin


Link: Kidney Donation a Low-Risk Choice, Study Finds

čtvrtek 16. ledna 2014

A Busy Doctor’s Right Hand, Ever Ready to Type - NYTimes.com

Vývoj po sprirále? Po nástupu do práce jsme na interním oddělení měli k dispozici písařku, která kompletovala propuštěcí zprávy, které ťukala na elektronickém psacím stroji. Dalším vývojovým mezistupněm bylo použití diktafonu s kazetou, na níž jsme na službách diktovali diagnozy a závěry propouštěcích zpráv, aby pak písařka se sluchátky na uších přepisovala naše diktáty. S nástupem počítačů diktafony byly zapomenuty a zprávy se tvořily průběžně, svou část vyplňovali lékaři, zbývající písařky. Bohužel ani sofistikované elektronické systémy nesnížily potřebu vkládání dat, naopak jsou stále hladové po dalších a dalších datech. V USA to řeší písařem - asistentem stojícím vedle lékaře a průběžně zapisující jeho činnost.

A Busy Doctor’s Right Hand, Ever Ready to Type - NYTimes.com

pátek 10. ledna 2014

Hospitalizace pro selhání ledvin rostou nejrychleji

Selhání ledvin je nejrychleji rostoucí příčinou hospitalizace. V posledních 15 letech se zvýšila podle studie.  Hospitalizace z důvodu selhání ledvin narostly o 346 procent z 98 000 v roce 1997 na 498 000 v roce 2011 podle výzkumu Agentury pro výzkum zdravotní péč a kvality (AHRQ)