středa 25. července 2012

Effects of Phosphate Binders in Moderate CKD

Obrácená věta neplatí. Základní poučení z pár lekcí logiky v hodinách středoškolské matematiky. Ze studií víme, že pacienti s normální hodnotou fosforu před dialýzou mají nejlepší přežívání. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že když použijeme lékařskou intervenci, například nasadíme masivně užívání vazačů fosfátů, rovněž zlepšíme přežívání. Ono to sice k takovému závěru svádí, ale pravdivost předpokladu je nutno ověřit studiemi. Nicméně v dobré víře zlepšit prognozu nemocných masivně pacienty léčíme vazači fosfátů, aniž bychom výsledek takové studie měli v ruce.
Naopak, výsledky malé studie (s řadou omezení), můžou naznačovat, že efekt takové snahy může být přesně opačný - dle výsledků studie je podávání vazačů fosfátů spojeno s progresí cévních kalcifikací.
I v medicíně platí dvakrát měř, jednou řež.

Effects of Phosphate Binders in Moderate CKD