středa 16. května 2012

Dialýza ob den bude možná nutná pro hemodialyzované pacienty

Podle autorů sdělení přibývá důkazů, že model "dialýzy ob den" bude nevyhnutelný. Je zřejmé z mnoha studií a klinické zkušenosti, že právě dvoudenní přestávka v dialýze je příčinou mnoha komplikací včetně zvýšené mortality.

Kidney International - Abstract of article: Alternate-day dialysis may be needed for hemodialysis patients