pondělí 26. srpna 2013

Úprava životního stylu funguje i u chronického selhání ledvin

Autoři australské studie doufali, že změny v životním stylu mohou vést k úbytku na váze u obézních pacientů, mohou zlepšit fyzickou kondici. Tyto pozitivní změny mohu být provedeny bezpečně i u pacientů, kteří mají řadu dalších zdravotních potíží. 
Bylo sledováno  90 pacientů s onemocněním ledvin stadia 3 a 4, z nichž polovina  byla zařazena do programu do ročního programu na změu životního stylu a druhá polovina byla léčena standardní léčbou. Intervence obsahovala kromě dietního a psychologického poradenství i 150 minut  aerobního cvičení střední intenzity a posilování týdně. 
Po roce došlo u intervenované skupiny ke zvýšení maximální aerobní kapacity o 11%, zatímco v kontrolní skupině došlo k jejímu poklesu o 1%. Maximální spotřeba kyslíku se zvýšila o 2,8±0,7 ml/kg v intrevenované skupině, zatímco v kontrolní skupině došlo k poklesu (-0,3±0,9 ml/kg). U intervenované skupiny došlo k malému snížení váhy, zatímco krevní tlak a hladina tuků zůstala bez změny. 
Podobně se zlepšila i diastolická funkce srdce, zhoršení arteriální elasticity bylo menší u intervenované skupiny než u kontrolní. 

CKD: Lifestyle Intervention Works

úterý 6. srpna 2013

FDA hlasovala proti novým indikacím Tolvaptanu

Panel FDA hlasoval o rozšíření indikací vaptanu - Tolvaptanu na léčbu polycystických ledvin. 9 hlasy proti 6 tuto změnu nepodpořil. Určitý malý vliv léku na rychlost progrese onemocnění se zdá být prokázán, ale běžnému použití vadí řada vedlejších účinků, především poškození jater. 

FDA Panel Vetoes New Tolvaptan Indication