čtvrtek 22. prosince 2016

FDA schválila High-Tech přístroj který může nahradit test měření cukru z vpich do prstu

Nové zařízení umožní výrazně snížit počet vpichů ke kontrole glykemie. Zařízení snímá hladinu cukru kontinuálně bez nutnosti odběru vzorku krve
K jeho správné funkci jsou nutná 2 kalibrační měření cukru v krvi denně z kapky krve.

Link: FDA OKs High-Tech Diabetes Device to Help Replace Fingerstick Tests

úterý 13. prosince 2016

pátek 2. prosince 2016

Omezení soli může snížit proteinurii u nediabetických pacientů

Zatímco omezení soli u pacientů léčených ramiprilem vedlo k poklesu almuminurie z 1060 na 717 mg/den během 8 týdnů, přidání paricalcitolu nemělo na albuminurii žádný vliv ve studii ViRTUE-CKD.

LINK: Sodium Reduction May Improve Albuminuria in Nondiabetic CKD - Renal and Urology News

pondělí 14. listopadu 2016

Možná prevence uremického nucení na zvracení aktivátory receptoru pro vitamín Du nedialyzovaných pacientů s CKD5 stupně

Jediným faktorem spojeným se sníženým výsktem uremické nauzey /nucení za zvracení/ u pacientů s CKD 5. stupně před zahájením dialýzy bylo užívání aktivátorů receptoru pro vitamín D.


Link:
Possible prevention of uremic nausea by vitamin D receptor activators in non-dialysis patients with stage 5 chronic kidney disease | SpringerLink

pátek 11. listopadu 2016

čtvrtek 10. listopadu 2016

Výsledky, rizikové faktory a zdravotní zátěž kontrastem indukovaného akutního poškození ledvin: observační studie jednoho milionu hospitalizací se zobrazovacími kardiovakulárními procedurami

Kontrastem indukované poškození ledvin jako iatrogenní komplikace zůstává významným problémem přes preventivní opatření a zlepšení charakteristik kontrastních látek. V této studii byly kontrastem indukované poškození ledvin spojeny se zvláště zvýšenou mortalitiou, významně prodlouženou hospitalizací, a dalšími náklady.
Na druhou stranu observační studie neumí odpovědět na otázku, zda poškození ledvin po podání kontrastní látky je příčinou zhoršených výsledků, nebo příznakem, že pacient je více polymorbidní a má horší prognozu.

Na druhou stranu druhá studie amerických autorů ukazuje minimální vliv podání kontrastní látky na rozvoj akutního poškození funkce ledvin.Link: Outcomes, risk factors and health burden of contrast-induced acute kidney injury: an observational study of one million hospitalizations with image-guided cardiovascular procedures | BMC Nephrology | Full Text

Link:
http://www.renalandurologynews.com/contrast-nephropathy/aki-risk-associated-with-radiocontrast-may-be-overestimated/article/526427/


Škodlivý vliv fosforu na cévní a endoteliální funkci narušením produkce oxidu dusnatého

Přestože nemám důkazy o prospšenosti snižování fosforu našich pacientů se selháním ledvin stále chybí, řadu experimentálních studií o negativním vlivu vysoké koncentrace fosforu na činnost cév rozšiřuje další studie.

Link: Deleterious effects of phosphate on vascular and endothelial function via disruption to the nitric oxide pathway

úterý 1. listopadu 2016

Uzavření AV fistule po transplantaci ledviny je spojeno s urychlením poklesu funkce štěpu

Uzavření arteriovenozní fistule po transplantaci urychluje pokles funkce transplantované ledviny. Mechanismus není přesně známý, ale studie potvrzuje dřívější studie, prokazující zpomalení progrese renální insuficience po našití AV fistule.Link:

The closure of arteriovenous fistula in kidney transplant recipients is associated with an acceleration of kidney function decline

pondělí 31. října 2016

Brusinky pro léčbu a prevenci močových infekcí?

Závěr: brusinky a jejich produty (např. kapsle) by neměly být doporučovány jako lékařské opatření  pro prevenci močových infekcí. 


Link: Cranberry for Urinary Tract Infection? | Complementary and Alternative Medicine | JAMA | The JAMA Network

pondělí 17. října 2016

Vliv pokusu o našití AV fistule před dialýzou na riziko celkové úmrtnosti a úmrtnosti spojené s cévním přístupem

Pacienti na dialýze s AV fistulí mají nižší mortalitu než pacienti s permanentním katétrem. Není však známo, zda příčinou tohoto jevu je opravdu skutečnost, že pacient nedostatal katetr nebo skutečnost, že AV fistule je prostě našita zdravějším pacientům. K objasnění této otázky autoři zjišťovali poměr úmrtí, spojených s cévním přístupem v retrospektivní kohorotvé studii pacientů starších 18 let, kteří začali dialýzu v letech 2004-2012 v pěti kanadských dialyzačních programech. Ve zúčastněných centrech zahájilo dialýzu celkem 3168 pacientů. 2300 splnilo vstupní kritéria. Dva zkoumající nezávisle posuzovali příčinu úmrtí. Používali jednoznačná kriteria a určovali, zda úmrtí bylo spojeno s cévním přístupem. 37% úmrtí se objevilo náhle mimo nemocnici. 21% v důsledku kardiovaskulárního onemocnění a 15% bylo spojeno s infekčními komplikacem. Jen 14, nebo ě% úmrtí bylo vyhodnoceno ve spojení s cévním přístupem. 10 těchto úmrtí v důsledku komplikací katétru, 3 v důsledku komplikací AV fistule a jedno v důsledku komplikací peritoneálního katétru. "Významná většína úmrtí neměla souvislost s komplikacemi cévního přístupu. To může ukazovat na skutečnost, že pokus o našití AV fistule před dialýzou může být náhradním ukazatelem zdravého pacienta, kterému se dostala předdialyzační péče, nebo pozorovaný prospěch je důsledkem nepřímých mechanismů" napsal dr. Quinn a jeho tým
"Naše výsledky zpochybňují přesvědčení, že vyšší riziko úmrtí pacientů léčených katétry je ve skutečnosti komplikací jejich cévního přístupu" dodávají. "Naopak, naše výsledky naznačují, že předchozí srovnávání mohou být zmateny zdůrazněním rozdílů mezi pacienty, kteří dostávají různé typy cévního přístupu, tedy záležitosti, kterou bychom mohli určit jen randomizací" Autoři plánují pilotní studii k určení, zda velká randomizovaná kontrovaná studie srovnávající oba cévní přístupu je proveditelná. 


Link: The Effect of Predialysis Fistula Attempt on Risk of All-Cause and Access-Related Deathhttp://www.medscape.com/viewarticle/870160


pátek 7. října 2016

80% dat v čínských studiích byla vymyšlena

Věda není neomylná, záleží na tom kdo ji dělá, jak je motivován a jak je kontrolován. Naštěstí v sobě obsahuje samočišťující mechanismy, které lež, nepoctivost ale i prostý omyl odhalí a posunou vědění dále.

Link:

80% of data in Chinese clinical trials have been fabricated - ScienceAlert

úterý 23. srpna 2016

Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease:  The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial | JAMA Internal Medicine | JAMA Network

Kombinace ACEi s kyselinou listovou může zpomalovat progresi chronického onemocnění ledvin. Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease:  The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial | JAMA Internal Medicine | JAMA Network


Jeffrey Berns argumentuje, proč bychom neměli být tak nadšení touto studií a proč podávání kyseliny listové nebude mít v rozvinutých zemích takový efekt jak v Číně: 
http://www.medscape.com/viewarticle/871352

úterý 7. června 2016

„Zdravý“ rostlinný olej zvýšil úmrtnost. Lékaři přehodnocují studie

„Zdravý“ rostlinný olej zvýšil úmrtnost. Lékaři přehodnocují studie


http://www.tribune.cz/clanek/39653


středa 18. května 2016

Život s ČKD

Studie o tom, jak ovlivňuje chronické onemocnění ledvin život nemocného. A to i v mírnějšich stadiich onemocnění. 

Link: http://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-016-0263-1

Living with moderate to severe renal failure from the perspective of patients 

pátek 22. dubna 2016

7 opatření vedoucích ke snížení kardiovaskulárního rizika i rizika chronického onemocnění ledvin

http://www.renalandurologynews.com/chronic-kidney-disease-prevention-steps/article/491447/
Life's Simple 7 Can Prevent Chronic Kidney Disease

úterý 23. února 2016

První studie s operačně zavednou umělou ledvinou jsou očekávány v roce 2017

Umělá ledvina využívající kombinaci umělých materiálů a lidských buněk. Zkoušet by se měla u lidí během roku 2017.Link: World’s First Implantable Artificial Kidney Could Enter Human Trials By 2017

středa 20. ledna 2016

Tolerance transplantovaného ledviny bez imunosupresivní léčbyLink: http://m.ndt.oxfordjournals.org/content/early/2016/01/14/ndt.gfv437.short?rss=1

úterý 5. ledna 2016

Nejsou nefrologové

Je to zvláštní. Takový nádherný obor, který v sobě koncentruje esenci interního lékařství, kombinuje medicínu chronickou s akutní, zahrnuje v sobě spousty technických dovedností a není schopen přilákat dostatek zájemců. Že se nejedná jen o problém v Česku ukazuje článek z USA. Precious Bodily Fluids: Nephrology Apocalypse