pondělí 14. listopadu 2016

Možná prevence uremického nucení na zvracení aktivátory receptoru pro vitamín Du nedialyzovaných pacientů s CKD5 stupně

Jediným faktorem spojeným se sníženým výsktem uremické nauzey /nucení za zvracení/ u pacientů s CKD 5. stupně před zahájením dialýzy bylo užívání aktivátorů receptoru pro vitamín D.


Link:
Possible prevention of uremic nausea by vitamin D receptor activators in non-dialysis patients with stage 5 chronic kidney disease | SpringerLink

pátek 11. listopadu 2016

čtvrtek 10. listopadu 2016

Výsledky, rizikové faktory a zdravotní zátěž kontrastem indukovaného akutního poškození ledvin: observační studie jednoho milionu hospitalizací se zobrazovacími kardiovakulárními procedurami

Kontrastem indukované poškození ledvin jako iatrogenní komplikace zůstává významným problémem přes preventivní opatření a zlepšení charakteristik kontrastních látek. V této studii byly kontrastem indukované poškození ledvin spojeny se zvláště zvýšenou mortalitiou, významně prodlouženou hospitalizací, a dalšími náklady.
Na druhou stranu observační studie neumí odpovědět na otázku, zda poškození ledvin po podání kontrastní látky je příčinou zhoršených výsledků, nebo příznakem, že pacient je více polymorbidní a má horší prognozu.

Na druhou stranu druhá studie amerických autorů ukazuje minimální vliv podání kontrastní látky na rozvoj akutního poškození funkce ledvin.Link: Outcomes, risk factors and health burden of contrast-induced acute kidney injury: an observational study of one million hospitalizations with image-guided cardiovascular procedures | BMC Nephrology | Full Text

Link:
http://www.renalandurologynews.com/contrast-nephropathy/aki-risk-associated-with-radiocontrast-may-be-overestimated/article/526427/


Škodlivý vliv fosforu na cévní a endoteliální funkci narušením produkce oxidu dusnatého

Přestože nemám důkazy o prospšenosti snižování fosforu našich pacientů se selháním ledvin stále chybí, řadu experimentálních studií o negativním vlivu vysoké koncentrace fosforu na činnost cév rozšiřuje další studie.

Link: Deleterious effects of phosphate on vascular and endothelial function via disruption to the nitric oxide pathway

úterý 1. listopadu 2016

Uzavření AV fistule po transplantaci ledviny je spojeno s urychlením poklesu funkce štěpu

Uzavření arteriovenozní fistule po transplantaci urychluje pokles funkce transplantované ledviny. Mechanismus není přesně známý, ale studie potvrzuje dřívější studie, prokazující zpomalení progrese renální insuficience po našití AV fistule.Link:

The closure of arteriovenous fistula in kidney transplant recipients is associated with an acceleration of kidney function decline