pondělí 16. prosince 2013

Nadměrná spotřeba soli přispívá k závažným onemocněním

Pro lékaře, nutricionisty nic nového, ale pro pro sociální inženýrství velké téma - sůl již ne nad zlato  - proti uvádění množství soli v potravině by nebylo špatné, ale na druhou stranu zakážeme brambůrky, olomoucké syrečky, slanečky, slané crackery?  Doufejme že zvítězí zdravý rozum.

Nadměrná spotřeba soli přispívá k závažným onemocněním

čtvrtek 12. prosince 2013

Male Sexual Function in Patients Receiving Different Types of Renal Replacement Therapy

Studie prokazuje, že pacienti se selháním ledvin mají výrazně nižší sexuální funkčnost a nižší kvalitu života než stejně staří zdraví muži. Studie neprokazuje žádný vliv typu náhrady funkce ledvin na sexuální funkce, a to včetně transplantace.

Patients with ESRD had significantly lower sexual function and lower QOL scores than the healthy control men. Notably, the mode of renal replacement therapy had no impact on male sexual function.


Sexual Function in Patients Receiving Different Types of Renal Replacement Therapy

úterý 10. prosince 2013

Dárcovství ledviny není zcela bez rizika

Transplantace od žijícího dárce. Nedocenitelný dar od blízkého. Nejen pro bolest, kterou si vytrpí po operaci. Nová studie přichází ze Skandinávie, kde mají s transplantacemi od žijících dárců největší zkušenosti. Norská studie vyhodnotila 2269 žijících dárců. Žádný z nich nezemřel v souvislosti s operací. Bylo zjištěno zvýšené riziko umrtí z jakékoliv příčiny,  HR 2,49, u kardiovaskulární mortality byl poměr rizik 1,4. Riziko selhání ledvin stouplo nepatrně z 0,01% za rok na 0,03.
Dosud jsme byli přesvědčeni, že riziko pro dárce není žádné, nebo dokonce díky důkladnému vyšetření před transplantací a díky vyloučení závažných onemocnění má dárce lepší prognozu než ostatní populace.
Skutečností je, že lidé chtějí darovat ledvinu svým blízkým. Informace o tom, že může zde být malé riziko zvýšené úmrtnosti, když je jim kolem 50-60 zřejmě neodradí většinu blízkých příbuzných. Ale altruističtí dárci a rodinních příslušníci si musí být vědomi možných rizik, jak je vidíme dnes. Jak říká autor blogu, je zřejmě čas pohřbít starou písničku "Žádné zvýšené riziko selhání ledvin oproti ostatní populaci"


Precious Bodily Fluids: The best story that wasn't nominated.

Fistula-first and catheter-last: fading certainties and growing doubts

Fistula na prvním místě a katetr na posledním místě ztráci jistotu rostou pochyby.
Není tomu dávno, co se objevilo zpochybnění světového trendu našívání AV fistule za každou cenu (předchozí článek) a je tu opět studie, která výrazně zpochybňuje představu, že katetr je příčinou horší prognózy nemocného. Analýzou dat se potvrzuje to co známe z klinické praxe již léta: Jsou to bohužel právě pacienti, trpící řadou přidružených onemocnění, kteří jsou dialyzovaní pomocní permanentního dialyzačního katetru. Naopak relativně zdraví pacienti jsou schopni našití AV fistule. Proto pacienti s AV fistulí mají lepší prognozu. Zdá se, že přichází doma zdravého rozumu a individuálního přístupu k potřebám pacientů. Našití AV fistule určitě doporučíme všem pacientům u nichž našití AV fistule nezhorší jejich oběhové a periferní cévní potíže, těm pacientům, u nichž je předpokádána možnost transplatace. Naopak u pacientům, u nichž našití AV fistule bude znamenat oběhovou zátěž, u nichž kvalita života a prognóza není příznivá, je zavedení permanentního dialyzačního katetru menší zátěží.

Fistula-first and catheter-last: fading certainties and growing doubts

Daring Photojournalist Documents Her Experience Living With Chronic Illness

Fotožurnalistka nafotila svou zkušenost života s chronickým onemocněním.
Daring Photojournalist Documents Her Experience Living With Chronic Illness

pondělí 25. listopadu 2013

Nurse Reveals Top 5 Regrets People Make on Their Deathbed

5 nejčastějších věcí, které litují lidé na smrtelné posteli. Jak poučné pro nás, kteří je můžeme stihnout. Většinu hned a zbývající již zítra.

Škoda, že jsem neměl odvahu žít život podle svých představ, nikoliv život dle očekávání ostatních
Nemusel jsem pracovat tak těžce.
Škoda, že jsem neměl odvahu vyjádřit své pocity
Škoda, že jsem nezůstal v kontaktu se svými přáteli
Škoda, že  jsem si nedovolil být štastnější.
I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.
Read more at http://www.realfarmacy.com/nurse-reveals-top-5-regrets-people-make-on-their-deathbed/#P8Ak0Bl0KBSqKqml.99

I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.
Read more at http://www.realfarmacy.com/nurse-reveals-top-5-regrets-people-make-on-their-deathbed/#P8Ak0Bl0KBSqKqml.99

Nurse Reveals Top 5 Regrets People Make on Their Deathbed | REALfarmacy.com | Healthy News and Information

pátek 8. listopadu 2013

Vesnice ukradených ledvin

Pokud vám vezmeme ledvinu, doroste vám na tomtéž místě další, podobně jako mango na stromě, přesvědčují překupnící orgánů potenciální chudé a nevzdělané dárce v Nepálu, jak tvrdí lékař ve filmu ve 4. minutě a 30. vteřině. V jedné zapadlé nepálské vesnici napočítali 70 dárců z 300 žijících obyvatel vesnice. "Slíbili 2300 dolarů, ale dostal jsem jen 900" svěřuje se jeden z dárců, překupníci jej ošidili. Za vydělané peníze si postavil dům, ale děvčata jej nechtějí, když nemá jednu ledvinu.
"Lékař mi říkal, ať ledvinu nedávám. Zeptal se mě na můj vztah k pacientce a já jsem řekl, že je to moje matka a chci jí zachránit život." popisuje dále.

THE VILLAGE OF STOLEN KIDNEYS - [Editor's cut]

středa 6. listopadu 2013

Depression second leading cause of global disability burden

 O opomíjeném zabijákovi jménem deprese.


A komentář autora Renalwebu:
Editor's note: Treating ESRD without treating depression is seeming more like an act of futility. 

Depression second leading cause of global disability burden
Původní práce na Plos Medicine

sobota 26. října 2013

Tight BP Control May Be Deadly for Older Patients With CKD

Všeho s mírou. I kontroly krevního tlaku. Zdá se, že přísné hranice doporučovaného krevního tlaku nesvědčí všem pacientům, zvláště u starších příliš nízká cílová hodnota může zhoršovat výsledky léčby.

Tight BP Control May Be Deadly for Older Patients With CKD

středa 9. října 2013

The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US

V průběhu posledních 10 let roční incidence selhání ledvin na milion obyvatel v USA zůstavá stejná, nebo dokonce se místy snižuje. Je to poprvé, kdy každoroční přírůstek nových dialyzovaných pacientů se zastavil či dokonce snížil.

Autor webu uvádí 3 hlavní důvody:
1. Pozdější zahajování dialýzy. Program časné dialýzy selhal. Studie prokazují, že pozdější záhajení dialýzy neohrožuje pacienta horšími výsledky
2. Přestože roste výskyt starších pacientů, začínajících dialýzu, poznání, že ne všichni staří nemocní chtějí dialýzu vedlo k častějšímu využití paliativních postupů u starých a velmi starých nemocných se selháním ledvin.
3. Postupy ke zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin fungují. Blokáda angiotenzinu, agresivnější léčba hypertenze a cukrovky a lepší léčba přechodných forem selhání ledvin (např. glomerulonefritidy)

V České republice podle statistiky České nefrologické společnost se zdá jsme zatím zastavení každoročního přírůstku pacientů nezaznamenali. 


The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US
ČNS

neděle 6. října 2013

Exercise May Beat Drugs in Lowering Some Disease Death Rates

Pohyb je stejně účinný jak léky na snížení cholesterolu, léky na "ředění" krve, betablokátory, ACE inhibitory ve snížení rizika úmrtí v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční, rehabilizaci po mrtvici a prevenci diabetu. Možno dodat, že pro pojišťovny levnější a pro pacienta - alespoň některé - příjemnější.

Exercise may be just as effective as many drugs in lowering risk for death in the secondary prevention of coronary heart disease, rehabilitation after stroke, and prevention of diabetes, according to an analysis of randomized controlled trials


Exercise May Beat Drugs in Lowering Some Disease Death Rates

neděle 22. září 2013

AUDIO: Is sugar the 'most dangerous drug?'

To že cukr je zabijákem není nutno nikoho přesvědčovat. Ale řešit to socialistickým způsobem zdaněním cukru mi zavání sociálním inženýrstvím, se kterým máme tak špatné zkuženosti z 20. století. 

http://www.bbc.co.uk/news/health-24159944#sa-ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa

pátek 13. září 2013

Sama doma — Česká televize

Sama doma. Téma dárcovství. V první části vystoupení Dr. Volfové paní doktorka zmiňuje, že letos v Ostravě provedli 2 příbuzenské transplatace (podle statistiky Koordinačního střediska 3), z toho 2 páry byly z našeho dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Třinci. Dále se zmiňuje o plánovaných dalších 3 transplantacích, z toho naše páry jsou 2. Tak nevím. Že by jinde v kraji nežili solidární přátelé a rodinní příslušníci, kteří by chtěli svým příbzným a známým pomoci nebo jen o té možnosti nevědí? 
Manželé Kufovi jsou v televizi úžasní.

Sama doma — Česká televize

úterý 3. září 2013

PRE-TREATMENT OF DAIRY AND BREAST MILK WITH SEVELAMER HYDROCHLORIDE AND SEVELAMER CARBONATE TO REDUCE PHOSPHATE

Běžně je lék sevelamer (Renagel, Renvela) užíván spolu s jídlem ve formě tablet. Autoři se zaměřili na účinek látky na snížení hladiny fosforu v mléčných produktech včetně mateřského mléka po přidání léku  před samotným požitím. Největší pokles fosforu dosahovalbyl pozorován v mateřském mléce o 50-90%.

PRE-TREATMENT OF DAIRY AND BREAST MILK WITH SEVELAMER HYDROCHLORIDE AND SEVELAMER CARBONATE TO REDUCE PHOSPHATE

pondělí 26. srpna 2013

Úprava životního stylu funguje i u chronického selhání ledvin

Autoři australské studie doufali, že změny v životním stylu mohou vést k úbytku na váze u obézních pacientů, mohou zlepšit fyzickou kondici. Tyto pozitivní změny mohu být provedeny bezpečně i u pacientů, kteří mají řadu dalších zdravotních potíží. 
Bylo sledováno  90 pacientů s onemocněním ledvin stadia 3 a 4, z nichž polovina  byla zařazena do programu do ročního programu na změu životního stylu a druhá polovina byla léčena standardní léčbou. Intervence obsahovala kromě dietního a psychologického poradenství i 150 minut  aerobního cvičení střední intenzity a posilování týdně. 
Po roce došlo u intervenované skupiny ke zvýšení maximální aerobní kapacity o 11%, zatímco v kontrolní skupině došlo k jejímu poklesu o 1%. Maximální spotřeba kyslíku se zvýšila o 2,8±0,7 ml/kg v intrevenované skupině, zatímco v kontrolní skupině došlo k poklesu (-0,3±0,9 ml/kg). U intervenované skupiny došlo k malému snížení váhy, zatímco krevní tlak a hladina tuků zůstala bez změny. 
Podobně se zlepšila i diastolická funkce srdce, zhoršení arteriální elasticity bylo menší u intervenované skupiny než u kontrolní. 

CKD: Lifestyle Intervention Works

úterý 6. srpna 2013

FDA hlasovala proti novým indikacím Tolvaptanu

Panel FDA hlasoval o rozšíření indikací vaptanu - Tolvaptanu na léčbu polycystických ledvin. 9 hlasy proti 6 tuto změnu nepodpořil. Určitý malý vliv léku na rychlost progrese onemocnění se zdá být prokázán, ale běžnému použití vadí řada vedlejších účinků, především poškození jater. 

FDA Panel Vetoes New Tolvaptan Indication

čtvrtek 11. července 2013

'Fistula First' Not Always Best for Elderly HD Patients

Na rozdíl od současných doporučení nemusí být vytvoření arteriovenózní fistule jako cévního přístupu pro dialýzu u pacientů starších 80 let tou nejlepší volbou. Vyplývá to ze studie hodnotící data registru dialyzovaných v USA (USRDS)

"Výsledkem naší studie je menší tlak na vytvoření arteriovenózní fistule jako prvního doporučení u starších pacientů, ale spíše směřovat k přístupu zaměřeného na pacienta v této populaci starších pacientů." řekl Dr. Ranil N. DeSilva z Beth Israel Deaconess Medical Center a Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.

"V době standardizovaného měření výsledků kvality léčby musíme zůstat velmi opatrní v generalizování řady získaných výsledků v rostoucí populaci starších pacientů." dodal Dr. De Silava


pondělí 24. června 2013

Výsledky mortalitní studie preferují peritoneální dialýzu v prvních dvou letech léčby


Zdá se, že peritoneální dialýza je v prvních dvou letech dialyzační léčby spojena s 48% snížením mortality oproti hemodialýze, nezávisle na změně dialyzační metody nebo rozdílu v četnosti transplantací.
Dosud observační studie hovořily spíše o srovnatelných výsledcích obou metod.

Link: Comparing mortality of peritoneal and ... [Clin J Am Soc Nephrol. 2013] - PubMed - NCBI
komentář: http://renalfellow.blogspot.cz/2013/06/hemodialysis-vs-peritoneal-dialysis.html 

sobota 22. června 2013

Rocktherapy - léčba rockem

Ledviny měly svůj koncert. A to ne ledajaký, přímo rokový, v Orlové

Link: Archív | Polar
Braunoviny

úterý 18. června 2013

Vzdělávání pacientů

Patient-centered education increasingly is recognized as an integral feature of success in today's health care environment. Arising in part out of the principles of informed consent and the chronic care model, patient-centered education has taken a new turn as a means of engaging the patient in his or her own disease process and care.12 Critical to the effectiveness of any patient-centered educational process, especially educational interventions addressing chronic disease management, is an agreement between the patient and physician about the chronic condition itself. What does it mean? What is affected? What is the impact of treatment?

Link:http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(13)00712-9/fulltext

pondělí 10. června 2013

Renal Fellow Network: Self-cannulation

Není jich mnoho, ale existují. Pacienti, kteří si provádějí hemodialýzu doma, včetně napichování jehel.


Bill Peckham, autor vynikajícho blogu, který prosazuje práva pacientů a propaguje domácí dialýzu:  dialysis from the sharp end of the needle je léčen dialýzou od roku 1990 a od roku 2001 na domání hemodialýze. Na hemodialýzu se připojuje samokanylací metodou knoflíkové dírky.

Renal Fellow Network: Self-cannulation

pondělí 3. června 2013

Diabetes Poses Greatest Kidney Risk

Počty nemocných se selháním ledvin rostou. Zatímco  zemích jako USA, Austrálie, Evropa je nejčastější příčinou cukrovak. V  zemích jako Čína, Tchaj-Wan je velká část selhání ledvin spojena s vlivy vnějšího prostředí - konkrétně kyselina aristolochová, která je součástí čajů k hubnutí. S podobnými případy se lze setkat i u pacientů v Evropě, které pijí některé čaje "tradiční" čínské medicíny. První případ, který upozornil na souvislost mezi těmito přípravky a poškozením ledvin byl popsán v roce 1993 u pacientky léčené na klinice hubnutí v Belgii.


Diabetes Poses Greatest Kidney Risk

BBC News - Curing cancer or 'selling hope' to the vulnerable?

Prodává naději. I takový byznys lze v medicíně, bohužel, provádět

BBC News - Curing cancer or 'selling hope' to the vulnerable?

pátek 17. května 2013

Máte málo železa? A pijete hodně černého čaje?

Velmi zajímavý článek o možné příčině nedostatečných zásob železa: pití černého čaje. Černý čaj se jeví jako nejvýznamnější mezi všemi nápoji bohatými na polyphenol (káva, kakao apod) v potlačení vstřebávání nehemového železa


Renal Fellow Network: Does she drink tea?

čtvrtek 16. května 2013

Lidé s vysokým krevním tlaky vyžadují vyšší příjem soli


Diety s vysokým obsahem soli jsou již dlouho spojovány s vysokým krevním tlakem, ale nová studie ukazuje, že lidé s vysokým krevním tlakem dávají mnohem vyšší předost slaným jídlům než lidé s normálním krevním tlakem. 
V malé studii u starších nemocných zjistili výzkumníci z University Sao Paulo v Brazilii, že účastníci s vysokým krevním tlakem dávali přednost chlebu posypanému s nejvyšší koncentrací soli dvakrát častěji, než  účastníci studie s normálním krevním tlakem. 
Otázkou zůstává, zda lide s vysokým krevním tlakem jsou přirozeně přitahování k slaným jídlům a tím jsou více náchylní hypertenzi? zdroj: People With High Blood Pressure May Crave Salt

středa 10. dubna 2013

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zpátky na zem od biomarkerů a PPAR

Souhrné argumenty proč se hýbat a to od nejútlejšího věku. Na druhou stranu nikdy není pozdě začít

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zpátky na zem od biomarkerů a PPAR

úterý 26. března 2013

Konec CIN

Studie ukazující minimální rozdíl ve výskytu akutního selhání ledvin u pacinetů, procházející rentgenovým vyšetřením s podáním nebo bez podání kontrastní látky. Jak píše autor v komentáři, ačkoliv výskyt kontrastem indukované nefropatie se zdá být menší, než se dříve předpokládalo, je zde stále značné rizko akutního selhání ledvin po těchto vyšetřeních nezávisle na použití kontrastu.

GKA Online Academy | The end of CIN?

úterý 12. března 2013

Sůl a autoimunitní onemocnění

Vyšší příjem soli v dietě nejen je spojen s vyšším výskytem hypertenze, ale nově studie prokazují vyšší riziko vzniku autoimunitních onemocnění. Vlivem nadbytku soli mohou obranné reakce proti infekce změnit směr svého působení a navedou imunitní systém na tkáně vlastního těla. Výsledkem mohou být cukrovka 1. typu, revmatoidní artritida nebo roztroušená skleróza.

Genetika rovněž zvyšuje riziko takových onemocnění, ale okolní svět má značný význam. Jedna z vedoucích teorií vzniku roztroušené sklerózy je vliv virové infekce, ale kouření a nedostatek vitaminu D zvyšují pravděpodobnost onemocnění. Nyní výzkumníci věří, že mají první důkaz, že množství soli v naší dietě má rovněž vliv.

Výsledky studií jsou předčasné a jejich dopad do kliniky zatím nejasný. Nicméně je zřejmé, že dieta s omezením soli většině lidí neškodí. Bohužel nelze z těchto výsledky vyvozovat, že by omezení soli mělo jakýkoliv vliv na průběh onemocnění u lidí.


zdroj: BBC News - Salt linked to immune rebellion in study

úterý 26. února 2013

High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients

Hemodiafiltrace je formou hemodialýzy, která je doporučována experty pro lepší snášenlivost, vyšší účinnost při odstraňování středních molekul. Na základě dosavadních sledování prokazovala hemodiafiltrace i delší přežívání,ale jen u části pacientů. Nyní publikovaná práce španělských autorů přináší výsledky ve prospěch hemodiafiltrací: Ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali v hemodialýze, ti, kteří byli léčeni hemodiafiltrací měli o 30% nižší riziko úmrtnosti ze všech příčin, o 33% nižší úmrtnosti na kardiovaskulární mortalitu a o 55% nižší riziko mortality spojené s infekcí.


High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients

úterý 22. ledna 2013