středa 4. listopadu 2015

Measured and not estimated glomerular filtration rate should be used to assess renal function in heart transplant recipients

 Měřená, nikoliv odhadovaná funkce by měla být používána k určení funkce ledivn u pacientů s transplantovaným srdcem, dokazují švédští autoři.

Dodejme, že totéž platí nejen pro tuto skupinu pacientů. Platí pro řadu kardiaků, pro obézní, nebo naopak podvyživené pacienty, imobilní z velkou ztrátou svaloviny, diabetiky. Spoléhat jen na ohadovanou funkci ledvin v nefrologické ambulanci je chybou.

Link: 

Measured and not estimated glomerular filtration rate should be used to assess renal function in heart transplant recipients

úterý 3. listopadu 2015

DOQI - aktualizace nebo regrese amerických doporučení k hemodialýze

 Když se poprvé objevila doporučení NKF - Národní nadace pro onemocnění ledvin v USA, tzv DOQI, znamenalo to pro kvalitu poskytované péče výrazný posun vpřed. KDOQI se stala vzorem pro další podobná doporučení evropské, světové nebo národních nefrologických společností.

Aktualizace hemodialyzačních doporučení v roce 2015 jsou krokem zpět.
Tvrdit v roce 2015, že minimální délka dialýzy by měla být 3,5 hodiny, že hemodiafiltrace je rovnocenná hemodialýze na málopropustné membráně, že dávka Kt/V vyjádřená jako single pool Kt/V stačí 1,2  jsou velkým zklamáním.
Doporučení zahájit dialýzu na základě dojmu, že pacient má uremické příznaky a nezvládá převodnění bez nutnosti ověřovat funkci ledvin je  přímo zvrácená. Toto doporučení je důsledkem zrušení poctivého sběru moči za 24 hodin pacientem před ambulantní kontrolou, náhradou měření funkce ledvin pomocí klearensových metod odhadem funkce na základě hladiny kreatininu. Odhadovaná funkce ledvin na základě výpočtu z hladiny kreatininu výborně funguje u zdravé populace, ale je naprosto nespolehlivá u většiny polymorbidních pacientů s pokročilým selháváním ledvin.
Jedno velké  zklamání.

Link: https://www.kidney.org/professionals/guidelines/hemodialysis2015