úterý 19. června 2012

Phosphorus Binders in ESRD: Consistent Evidence From Observational Studies

Velká část pacientů užívá vazače fosfátů. Problém je, že neexistuje důkaz, že jejich podávání skutečně zlepšuje prognózu nemocných. Na základě řady observačních studií víme, že nižší hladina fosforu je spojena s nižším výskytem kardiovaskulárních komplikací a lepším přežitím nemocných. Bohužel chybí prospektivní studie dokládající, že dosažení lepších hodnot fosforu použitím vazačů fosforu je tím krokem, který vede k příznivým výsledkům. Autor článku poukazuje i na jiné studie, u nichž byly před jejich zahájením vznášeny etické výhrady o riziku poškození neléčených pacientů. Některé tyto studie však přinesly nečekané zjištění: horlivá léčba bez důkazů vedla naopak k horší prognóze pacientů.

Phosphorus Binders in ESRD: Consistent Evidence From Observational Studies

Žádné komentáře:

Okomentovat