úterý 21. srpna 2012

JAMA Network | Archives of Internal Medicine | Role of Intensive Glucose Control in Development of Renal End Points in Type 2 Diabetes MellitusSystematic Review and Meta-analysisIntensive Glucose Control in Type 2 Diabetes

Interzivní kontrola glukozy snižuje riziko mikroalbuminurie a makroalbuminurie, ale chybí důkaz, že intenzivní kontrola glykemie snižuje riziko závažných klinických komplikací, jako je zdvojnásobení hladiny kreatininu, konečného selhání ledvin. 

JAMA Network | Archives of Internal Medicine | Role of Intensive Glucose Control in Development of Renal End Points in Type 2 Diabetes MellitusSystematic Review and Meta-analysisIntensive Glucose Control in Type 2 Diabetes

Žádné komentáře:

Okomentovat