úterý 22. ledna 2013

Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials | BMJ

Neexistuje žádný důkaz, který by podpořil užívání vitamínů a antioxidantů k převenci kardiovaskulárních onemocnění 

Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials | BMJ

Žádné komentáře:

Okomentovat