pondělí 26. srpna 2013

Úprava životního stylu funguje i u chronického selhání ledvin

Autoři australské studie doufali, že změny v životním stylu mohou vést k úbytku na váze u obézních pacientů, mohou zlepšit fyzickou kondici. Tyto pozitivní změny mohu být provedeny bezpečně i u pacientů, kteří mají řadu dalších zdravotních potíží. 
Bylo sledováno  90 pacientů s onemocněním ledvin stadia 3 a 4, z nichž polovina  byla zařazena do programu do ročního programu na změu životního stylu a druhá polovina byla léčena standardní léčbou. Intervence obsahovala kromě dietního a psychologického poradenství i 150 minut  aerobního cvičení střední intenzity a posilování týdně. 
Po roce došlo u intervenované skupiny ke zvýšení maximální aerobní kapacity o 11%, zatímco v kontrolní skupině došlo k jejímu poklesu o 1%. Maximální spotřeba kyslíku se zvýšila o 2,8±0,7 ml/kg v intrevenované skupině, zatímco v kontrolní skupině došlo k poklesu (-0,3±0,9 ml/kg). U intervenované skupiny došlo k malému snížení váhy, zatímco krevní tlak a hladina tuků zůstala bez změny. 
Podobně se zlepšila i diastolická funkce srdce, zhoršení arteriální elasticity bylo menší u intervenované skupiny než u kontrolní. 

CKD: Lifestyle Intervention Works

Žádné komentáře:

Okomentovat