středa 9. října 2013

The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US

V průběhu posledních 10 let roční incidence selhání ledvin na milion obyvatel v USA zůstavá stejná, nebo dokonce se místy snižuje. Je to poprvé, kdy každoroční přírůstek nových dialyzovaných pacientů se zastavil či dokonce snížil.

Autor webu uvádí 3 hlavní důvody:
1. Pozdější zahajování dialýzy. Program časné dialýzy selhal. Studie prokazují, že pozdější záhajení dialýzy neohrožuje pacienta horšími výsledky
2. Přestože roste výskyt starších pacientů, začínajících dialýzu, poznání, že ne všichni staří nemocní chtějí dialýzu vedlo k častějšímu využití paliativních postupů u starých a velmi starých nemocných se selháním ledvin.
3. Postupy ke zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin fungují. Blokáda angiotenzinu, agresivnější léčba hypertenze a cukrovky a lepší léčba přechodných forem selhání ledvin (např. glomerulonefritidy)

V České republice podle statistiky České nefrologické společnost se zdá jsme zatím zastavení každoročního přírůstku pacientů nezaznamenali. 


The Kidney Doctor: Dialysis Patient Numbers Declining in the US
ČNS

Žádné komentáře:

Okomentovat