pátek 11. srpna 2017

KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: Čím více víme, tím méně víme

Komentář od Joela Topfa k nové aktualizaci doporučení k léčbě kostní nemoci. Žádná preference jednoho z vazačů fosforu, velmi volná doporučená hranice hladiny parathormonu,


Pracovní skupina došla k závěrům: 
1. Vztah mezi hladinou fosforu a klinickým výstupem není jednosměrný
2. Chybí důkaz účinnosti vazačů fosforu ve snižování fosforu ve stádiích 3 a 4 
3. Bezpečnost vazačů fosforu u této populace není prokázána 
4. Chybí data, prokazující, že omezení fosfátů ve stravě zlepšuje klinický výstup

Proto skupina opustila předchozí doporučení o udržování fosforu v mezích normy. Navrhuje léčbu zaměřenou na pacienty s hyperfosfátemií. 


Link: KDIGO CKD-MBD Updated Guideline: The More We Know, The Less We Know – AJKD Blog

Žádné komentáře:

Okomentovat