čtvrtek 22. října 2015

Hemodiafiltrace snižuje mortalitu dialyzovaných pacientů

 Podle autorů studie on-line hemodiafiltrace snižuje riziko úmrtí u dialyzovaných nemocných. Tento efekt platí pro všechny důležité klinické podskupiny pacientů a je nejvíce patrný u těch, kteří dostávají vyšší substituční objem, vztažený na normalizovaný tělesný povrch.

Online hemdiafiltrace snižuje riziko úmrtnosti všech příčín o 14% a kardiovaskulární mortalitu dokonce o 23%. Největší efekt na přežívání měli ti pacienti, kteří měli nejvyšší substituční objem (>23 l/1,73 m2 tělesného povrchu na jednu proceduru)

 

Link: Haemodiafiltration and mortality in end-stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials

Žádné komentáře:

Okomentovat