úterý 20. října 2015

Warfarin a hemodialýzaOtázka indikace warfarinu u pacientů s fibrilací síní v konečném stadiu selhání ledvin není stále jednoznačně zodpovězena. Zdá se, že rizika vyplývající z antikoagulační léčby a rizika embolizace při fibrilaci síní mohou být u této populace odlíšná.V říjnovém vydání AJKD, Shen et al report
autoři publikují výsledky retrospektivní analýzy klinických výsledků u dialyzovaných pacientů léčených warfarinemZatímco mezinárodní doporučení radí použití antikoagulace u většiny pacientů s fibrilací síní, data pro konečné selhání ledvin scházejí. Experti KDIGO nedoporučují rutinní antikoagulační léčbu fibrilace síní pro primární ani sekundární prevenci cévních příhod.Výsledkem analýzy je sice mírná redukce rizika ischemické mozkové cévní příhody, ale současně  vyšší riziko hemorhagické mozkové cévní příhody a krvácení do zažívacího traktu. Tato studie sice neodpovídá na otázku indikace antikoagulace jednoznačně, ale zdůrazňuje důležitost budoucího výzkumu k lepšímu porozumění jak léčit fibrilaci síní u dialyzovaných pacientů

Link: Warfarin and Hemodialysis | AJKD Blog

Žádné komentáře:

Okomentovat