čtvrtek 10. listopadu 2016

Výsledky, rizikové faktory a zdravotní zátěž kontrastem indukovaného akutního poškození ledvin: observační studie jednoho milionu hospitalizací se zobrazovacími kardiovakulárními procedurami

Kontrastem indukované poškození ledvin jako iatrogenní komplikace zůstává významným problémem přes preventivní opatření a zlepšení charakteristik kontrastních látek. V této studii byly kontrastem indukované poškození ledvin spojeny se zvláště zvýšenou mortalitiou, významně prodlouženou hospitalizací, a dalšími náklady.
Na druhou stranu observační studie neumí odpovědět na otázku, zda poškození ledvin po podání kontrastní látky je příčinou zhoršených výsledků, nebo příznakem, že pacient je více polymorbidní a má horší prognozu.

Na druhou stranu druhá studie amerických autorů ukazuje minimální vliv podání kontrastní látky na rozvoj akutního poškození funkce ledvin.Link: Outcomes, risk factors and health burden of contrast-induced acute kidney injury: an observational study of one million hospitalizations with image-guided cardiovascular procedures | BMC Nephrology | Full Text

Link:
http://www.renalandurologynews.com/contrast-nephropathy/aki-risk-associated-with-radiocontrast-may-be-overestimated/article/526427/


Žádné komentáře:

Okomentovat