čtvrtek 10. listopadu 2016

Škodlivý vliv fosforu na cévní a endoteliální funkci narušením produkce oxidu dusnatého

Přestože nemám důkazy o prospšenosti snižování fosforu našich pacientů se selháním ledvin stále chybí, řadu experimentálních studií o negativním vlivu vysoké koncentrace fosforu na činnost cév rozšiřuje další studie.

Link: Deleterious effects of phosphate on vascular and endothelial function via disruption to the nitric oxide pathway

Žádné komentáře:

Okomentovat